16309 Římský voják | Desperado.cz
Římský voják
Římský voják
Osmdesát tisíc mužů, které lze poslat přes Alpy. Ti se ale musí nejprve shromáždit, takové síle nebudou Římané schopni vzdorovat, protože se zaleknou přesily objevivší se tam, kde ji nikdo nemohl čekat. Mazácký tah, kterým obešel římská vojska a napadl Řím přímo ze severu, tohle uměl jedině Hannibal.

 

Římský voják

Reklama