40084 Pantheon v Římě (Itálie) | Desperado.cz
Pantheon v Římě (Itálie)
Pantheon v Římě (Itálie)
Antický chrám číslo jedna, později jedno ze středisek katolické věrouky v Římě – Pantheon nese jméno Marca Agrippy a jeho korintské sloupy jsou mohutné, jako základy někdejší velkolepé říše. Jméno je odvozené z řečtiny a znamená cosi jako „sídlo všech božstev“, což je nakonec vzhledem ke staré římské tradici velká pravda.
Jaroslav Hruška (2016)

 

Pantheon v Římě (Itálie)

Řím Itálie Pantheon