40143 Konstantinův vítězný oblouk v Římě (Itálie) | Desperado.cz
Konstantinův vítězný oblouk v Římě (Itálie)
Konstantinův vítězný oblouk v Římě (Itálie)
Jsou rozesety po Foru Romanu a připomínají zašlou slávu antického impéria. Titův je symbolem dobytí Jeruzaléma a zničení hlavního židovského chrámu, Konstantinův zase poukazuje na triumf legendárního panovníka nad Maxentiem a začátek éry křesťanského Říma. Dalším do party je pak Trajánův sloup, jenž byl vztyčen v roce 113 a je z ryzího mramoru.
Jaroslav Hruška (2016)

 

Konstantinův vítězný oblouk v Římě (Itálie)

Řím Itálie Konstantinův vítězný oblouk Konstantinův oblouk