43853 Pohľad na mŕtve rameno rieky Malý Dunaj (Slovensko) | Desperado.cz
Pohľad na mŕtve rameno rieky Malý Dunaj (Slovensko)
Pohľad na mŕtve rameno rieky Malý Dunaj (Slovensko)
Vodný mlyn v Kolárove patrí k posledným svojho druhu, ktoré sa zachovali na Slovensku. Mlyn slúži ako múzeum a je umiestnený na mŕtvom ramene Malého Dunaja.
Lucia Bihuncová

 

Pohľad na mŕtve rameno rieky Malý Dunaj (Slovensko)

Vodný mlyn Kolárovo Slovensko