Visegrád - město s tisíciletou historií

Visegrád (Maďarsko)
Visegrád (Maďarsko)

Přibližně třicet kilometrů od maďarské metropole Budapešti se nachází město Visegrád, které má za sebou více než tisíciletou bohatou historii. Dnes sice nemá prakticky ani dva tisíce obyvatel, v minulosti ale zažil trochu více slávy a čestných poct. První osídlení Visegrádu se datuje do roku 1009, kdy zde bylo zřízeno arcijáhenství. Po mongolské invazi v roce 1242 muselo být ale město, které bylo srovnáno se zemí, prakticky přestavěno.

Mongolové zničili i někdejší římský tábor na kopci Sibrik, který zde vyrostl v polovině 4. století po Kristu a v 10. století byl přestavěn na pevnost. Karel I. Uherský si pak z Visegrádu udělal v roce 1325 své sídelní město. Tuto tradici změnil až Zikmund Lucemburský, jenž přesídlil v roce 1405 do Budína, Matyáš Corvín se ale opět do Visegrádu vrací.

Město ztrácí na významu po bitvě u Moháče roku 1526, městská privilegia dostává zpět až na přelomu našeho tisicíletí. Navštívit zde můžete například raně renesanční palác Matyáše Korvína nebo středověkou citadelu, kterou nechal původně vystavět král Béla IV. Tento hrad je v dnešní době zpřístupněn návštěvám a byla by určitě škoda se na něj nevypravit, ačkoliv budete samozřejmě muset zdolat nějaké to převýšení. :-)

Uvidíte totiž například interiéry vybavené nábytkem a dalšími proprietami přesně podle historické rekonstrukce. Součástí celého komplexu je například i slavná Šalomounova věž a zajímavě vypadající "Matyášova fontána", odkazující na slavného panovníka s havranem ve znaku.

Královský palác, jehož rekonstrukce probíhá vlastně až do dnešních časů, je často hostitelem různých koncertů nebo jiných kulturních akcí. Až se jeho zdí dosyta nabažíte, můžete se ještě ten den vydat do nedaleké Taty. Pětadvacetitisícové město má jedno velké turistické lákadlo, v budově někdejší synagogy si můžete prohlédnout kopii takřka stovky antických soch.

Aktualizace 19.10.2020
Booking.com