13167 Kamený dům (Nový Zéland) | Desperado.cz
Kamený dům (Nový Zéland)
Kamený dům (Nový Zéland)
Historie Nového Zélandu začala s objevem Jamese Cooka. Tedy alespoň pro západní civilizaci, takže osmnácté století bylo počátkem – který ale nebere v potaz tisíciletou historii maorských kmenů. Jejich dlouho potlačované bytí se proměnilo v projevy úcty, ale dodnes o těchto lidech zase tolik nevíme.

 

Kamený dům (Nový Zéland)

Reklama