13168 Kniha Nový Zéland od Jirky Máry | Desperado.cz
Kniha Nový Zéland od Jirky Máry
Kniha Nový Zéland od Jirky Máry
Historie Nového Zélandu začala s objevem Jamese Cooka. Tedy alespoň pro západní civilizaci, takže osmnácté století bylo počátkem – který ale nebere v potaz tisíciletou historii maorských kmenů. Jejich dlouho potlačované bytí se proměnilo v projevy úcty, ale dodnes o těchto lidech zase tolik nevíme.

 

Kniha Nový Zéland od Jirky Máry

Reklama