Akvadukt v Segovii je dílem zlatých římských ručiček

Kamenný akvadukt v Segovii (Španělsko)
Kamenný akvadukt v Segovii (Španělsko)

Jak tvrdili sami Římané, krásné pyramidy v Egyptě nemají moc velkého praktického využití, a totéž platí o krásných stavbách v řeckém kulturním okruhu. Akvadukty jsou však nejen elegantní, ale současně i dost praktické, protože přivádějí do města životadárnou tekutinu. Dá se díky nim zajistit i rozkvět města uprostřed hor, o hygienu je postaráno mnohem lépe než dřív, nehrozí nemoci ze stojaté vody ve studních. Prostě, životní úroveň jde nahoru! A přesně tohle si můžeme připomenout, když budeme obdivovat akvadukt v Segovii v centrálním Španělsku.

Má za sebou už skoro dva tisíce let, během maurského nájezdu byl poškozen

Akvadukt v Segovii vystavěli Římané postupně v prvním a druhém století našeho letopočtu, definitivní dokončení se podle moderních výzkumů datuje do roku 112, ačkoliv se dříve uvádělo období vlády císaře Domitiana (81 – 96). Je více než pravděpodobné, že se o stavbu zasloužil císař Traianus, který byl vlastně sám rodák z Hispánie.

Necelých dvacet kilometrů od města protéká v horách řeka Rio Frío. Důmyslný spád vody je vidět i na centrálním náměstí Segovie, ale samotný akvadukt je vlastně jen zlomkem cesty, kterou musela voda v trubkách urazit. 166 oblouků a 120 pilířů nedrží takříkajíc silou vůle, ačkoliv je nespojuje vlastně žádná malta – jde opět o famózní stavitelský projekt, před antickými Římany lze jen smeknout klobouk. Část stavby byla poničena v roce 1072 po maurském vpádu, ale vše se podařilo citlivě zrekonstruovat za vlády Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské; všechny úpravy přečkaly až do dnešní doby.

Stavba zásobovala Segovii vodou až do poloviny devatenáctého století, dnes už jde jen o turistickou atrakci, která je jednou z nejzajímavějších v celé oblasti středního Španělska. Zakladatelem původního města byl prý bájný Herkules, vedle akvaduktu je o něm ostatně zmínka. Je však pravdou, že někdejší sídlo založili spíše Kelt-iberové, aby je později v době Sully převzala pod svá křídla římská legie. Osmadvacet metrů vysoký akvadukt je svého druhu hodně jedinečný. Římské stavby se v Ibérii, chcete-li Hispánii, příliš nedochovaly – jde tedy o vzácnou výjimku potvrzující pravidlo.

Navštivte i hrad, který určitě znáte i v animovaném podání

Hrad v Segovii má jeden velký primát, jeho stavba zaujala studio Walta Disneye, aby jej propagovalo po celém světě. Tradiční princeznovské sídlo je animovanou napodobeninou tohoto španělského skvostu. Jeho původními autory jsou maurští dobyvatelé, kteří po svém nedobrovolném odchodu museli hrad přenechat křesťanům. A těm se tu zalíbilo tak, že zde po dlouhou dobu sídlili, velice se v Segovii líbilo například Isabele Kastilské.

Španělsko ale rozhodně není jen Segovie, kterou bychom hledali celých sto kilometrů od Madridu. Totiž, relativně nedaleko je proslulý El Escorial, palácový komplex, kde se dosyta vynadívají nejen příznivci sakrální architektury, ale také ryze světských staveb. Konkurovat mu může snad jen Petěrgof nebo Versailles, podobnou nádheru v Evropě moc často neuvidíte – navíc na tak vysoké skále, což působí jistě i romanticky.

Booking.com