Masajové: Muž musí ochránit kmen i rodinu

Masajové jsou obyvatelé jižní Keni a částečně i severu Tanzánie. Žijí pasteveckým způsobem života a rozhodně patří k nejznámějším africkým kmenům. Snaží se vyhýbat vlivům civilizace a zachovat si své prastaré tradice. Vzhledem k jejich popularitě se to ale příliš nedaří. Někteří Masajové své tradice dokonce předvádějí turistům po celé Keni především kvůli penězům. Masajové jsou bohem vyvolený lid, jim totiž bůh věnoval všechny krávy světa.

Po dlouhém stěhování v minulosti se usadili mezi Kilimandžárem a horou Kenya. Počet Masajů je odhadován na 250 tisíc a jejich pověst nespoutaných bojovníků i zachování si původního způsobu života jsou v dnešním moderním světě obdivuhodné. Mluví jazykem Maa, což je Nilo-Saharská jazyková skupina. U Masajů stále vládne patriarchální charakter společnosti.

Masajové z filmu

Pamatujete si film Bílá Masajka podle skutečné události? Autorka opravdu prožila čtyři roky v africké buši, kde se vdala a dokonce porodila i dítě. Nakonec dostala rozum a utekla zpátky k rodičům do Švýcarska. Film se natáčel na opravdových místech s opravdovými lidmi. Místní domorodce hráli právě ti Masajové, se kterými spisovatelka prožila hezké i drsné chvíle v srdci Afriky. Jen hlavního hrdinu hrál francouzský herec Jacky Ido.

Samburu

Jedním z Masajských podkmenů je Samburu, který se objevil ve známém filmu Bílá Masajka. Muži mají být především bojovníky a válečníky, aby ochránili svůj kmen a rodinu. Mladý bojovník z masajského kmene Keni se nazývá ilmuran. Samburové jsou etnikum žijící na suchých pláních, polopoušti a v horách severní Keni. Jihozápadně od jezera Turkana obývají Samburové území o rozloze přibližně 12 000 km². Jejich počet se odhaduje zhruba na 200 000. Samburům se někdy říká Lokopové či Loikopové. V souvislosti s tímto etnikem se můžeme také setkat s názvem Golden Masai, tedy „Zlatí Masajové.“ Jejich hlavním zdrojem obživy je pastevectví.

Masajské zvyky a tradice

Červená kostkovaná látka je typickým oděvem Masajů i při rytmických tancích. Ženy většinou nosí hlavy vyholené až na kůži a muži si nechávají narůst bujnou hřívu. Oblečení Masaje se liší podle věku, pohlaví a místa. 

Spustil zvířata na zem z vrcholu vulkánu po kořenech divokého fíkovníku. Masajům proto patří všechny krávy, které žijí ve stepi. Krávy jsou dědictví Enkaie. Celý život Masaje se točí kolem krav, které jsou navíc jeho hlavní obživou. Kráva se živí trávou, tráva je spojena se Zemí, proto Masajové zemi nijak nekultivují - tohle by bylo pod jejich důstojnost a cítili by se vinni. Masajové zemi neobdělávají, nekopou studny- raději pijí z potůčků i když studny jsou. Kdo pije mléko krav a konzumuje jejich maso, navazuje také kontakt s Enkaiem. Kdy však Masaj pojídá hovězí maso? Jen při mimořádně důležitých oslavách a poté, co to nejstarší příslušník kmene schválil, protože krávy slouží jen velmi vzácně jako potrava.

Rodinné společenství

U Masajů platí, že muž smí mít více manželek. Čím více má Masaj dobytka a dětí tím je bohatší. Žena musí být věrná jen jednomu muži. Postavení ženy znázorňuje postavení její chatrče vůči chatrči muže a jejich hodnota se měří počtem krav. Bojovník musí otci děvčete zaplatit přibližně dvacet kusů hovězího dobytka, než dceru získá.

Dokonce ani nepohřbívají mrtvé – nechají je napospas divokým zvířatům, někdy ji pomazávají krví a tukem, protože kdyby zvíře nechalo mrtvolu bez povšimnutí, znamenalo by to, že je něco v nepořádku a vedlo k sociální hanbě. Zemi nemůže vlastnit jedinec ani rodina, bohatství Masajů tkví v něčem jiném. A jejich průměrný věk se tu pohybuje kolem čtyřiačtyřicet let.

Booking.com