Kairouan – svaté město muslimů

Kairouan (Tunisko)
Kairouan (Tunisko)

Vedle Mekky, Medíny a Jeruzálema je tuniský Kairouan považován za čtvrté nejposvátnější město islámu. Kairouan si do dnešním dnů zachoval svůj duchovní a také typický ryze arabský ráz.

Kairouan (Kajruván) byl první islámským městem v Magrebu. Založil ho roku 671 arabský dobyvatel Sidi Ukba Ibn Nafí jako vojenský tábor a zároveň odpočinkové místo pro karavany. Je snad jediným tuniským městem, které nepochází z římské, fénické či byzantské doby. Jméno města vlastně znamená „místo odpočinku“. Podle legendy prý k založení města přimělo jeho zakladatele boží vnuknutí, ale skutečným důvodem byla pravděpodobně výhodná strategická poloha. Město brzy vyrostlo v metropoli a stalo se významným mocenským a také kulturní centrem. Později však o své vedoucí postavení přišlo.

Kairouan (Tunisko)

Nejvýznamnější stavbou je bezesporu Velká mešita, nazývaná také podle zakladatele města Sidi Okba. Mešita tyčící se za hradbami města, je cílem muslimských poutníků z celého světa. Sedm poutí do Kairouanu také může nahradit předepsanou pouť do Mekky, kterou musí jednou za život vykonat každý muslim.

Kairouan (Tunisko)

Mešita byla několikrát přestavována a byla založena zakladatelem města roku 672. Její největší část pochází z 9. století, kdy byla vybudována do své nynější působivé podoby za vlády dynastie Aghlabovců, během které dosáhlo město největšího rozkvětu. Jeden z minaretů pocházející již z 8. století, je zřejmě nejstarším minaretem v severní Africe. Turisté mohou vstoupit na rozlehlé prostranství nádvoří, dovnitř modlitebny je povolen vstup pouze věřícím.

Kairouan (Tunisko)

Kairouan je jedním z nejzajímavějších měst celé severní Afriky. Kromě své duchovní podstaty je také proslulý svými unikátními koberci. Ve vznešených prostorách mešity se věřící oddávají rozjímání, zatímco v živých uličkách mediny se čile obchoduje. Tuniská kolébka islámu žije stále svým životem.

Booking.com