Abúsír - nepřístupné naleziště

Archeologické naleziště v Abúsír (Egypt)
Archeologické naleziště v Abúsír (Egypt)

Na cestě z Gízy k pyramidám v Sakkáře a Dahšúru se můžete zastavit v Abúsíru. Jedno z velkých královských pohřebišť Staré říše je dnes zaváté pískem na okraji pouště. Na první pohled je to menší pyramidový komplex, nacházející se asi 30 kilometrů od Káhiry. Ve skutečnosti je to jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Egyptě, které je pokračováním rozsáhlého komplexu v Sakkáře.

Abúsír najdete kousek od hlavní cesty na Sakkáru. Naleziště není otevřeno pro návštěvníky, takže na zdejší pyramidy se můžete podívat jen zdálky. Přesto u brány potkáte vychytralce, kteří se vám budou snažit namluvit, že za fotku komplexu přes plot musíte zaplatit. Roku 1999 byl Abúsír pro turisty otevřen, ale v době naší návštěvy byla památka bohužel uzavřena.

Archeologické naleziště v Abúsír (Egypt)

V Abúsíru si postavili pyramidy téměř všichni faraóni 5. dynastie, která vládla v době mezi 2465 až 2323 př.n.l. Zakladatel této dynastie Veserkaf si postavil svou pyramidu v Sakkáře, ale jeho nástupce Sahure si jako první panovník postavil pyramidu v Abusíru. V areálu se nachází také pyramidový komplex Sahureovy matky, královny Chentkaus, dcery faraóna Menkaurea. Dalšími v nalezišti jsou pyramidy Neferirkareova, Neferfreova a Niuserreova. Ten byl posledním z panovníků pohřbených v Abúsíru.

Archeologické naleziště v Abúsír (Egypt)

Abúsírské pyramidy jsou mnohem menší než pyramidy v Gíze. Nejzachovalejší z pyramid je Sahureova, ale ani ona, ani ostatní se nedochovaly se v příliš dobrém stavu, pro jejich stavbu byly totiž použity menší bloky nepříliš kvalitního kamene. Naopak Sahureův zádušní chrám se zachoval v dobrém stavu.

Na nalezišti stále probíhá výzkum a mělo by se připravovat otevření pro veřejnost. Již 40 let tady provádí výzkum čeští archeologové. Odborníci Českého egyptologického ústavu patří k nejuznávanějším egyptologickým týmům. Jejich expedice tady zkoumala a rekonstruovala hrobku Ptahšepse, vezíra a soudce faraóna Sahurea. Čeští egyptologové pod vedení profesora Vernera pracují na projektech v Abúsíru i nadále.

Booking.com