Jak se most Ponte Vecchio stal symbolem Bassana del Grappa

Most Ponte Vecchio v Bassano del Grappa (Veneto - Itálie)
Most Ponte Vecchio v Bassano del Grappa (Veneto - Itálie)

Ponte Vecchio je jeden z nejznámějších a nejkrásnějších mostů v Itálii. Je to dřevěný krytý most, který překlenuje řeku Brentu v městě Bassano del Grappa v regionu Veneto. Most byl postaven na základě návrhu slavného architekta Andrea Palladia v roce 1569, ale v průběhu historie byl několikrát zničen a znovu postaven.

Most byl skvělým dílem Andrea Palladia

Most Ponte Vecchio má pět oblouků o délce asi 13 metrů, které jsou tvořeny velkými dřevěnými trámy s nakloněnými opěrami. Tyto trámy spočívají na čtyřech mezilehlých pilířích a na dvou bočních ramenech. Pilíře mají hydrodynamický tvar vzhledem k proudu řeky a jsou tvořeny osmi kůly o tloušťce asi půl metru, které jsou zapuštěny do dna řeky, a sérií kůlů s klesající výškou, které dávají pilířům šikmý profil. Most je pokryt dvousklonovou střechou z dřevěných krovů, které jsou podepřeny toskánskými sloupy jako podpory architrávu.

 

Most Ponte Vecchio byl navržen Palladiem jako náhrada za starší dřevěný most, který existoval od roku 1209 a byl zničen povodní v roce 1567. Palladio nejprve navrhl kamenný most s třemi oblouky podle vzoru starověkých římských mostů, ale jeho projekt byl zamítnut radnicí, která požadovala, aby se architekt příliš neodchýlil od tradiční struktury. V létě roku 1569 Palladio předložil druhý a konečný projekt dřevěného mostu, který prakticky připomínal předchozí stavbu, ale radikálně ji obnovil z hlediska technických a konstrukčních řešení, ale také vzhledu.

Povodně a vojska

Skvělou palladijskou konstrukci mostu potvrdil čas. Most vydržel téměř dvě stě let a zhroutil se pouze kvůli ničivé povodni Brenty 19. srpna 1748. Poté byl znovu postaven podle původního projektu v letech 1748-1749. V roce 1813 byl most zapálen Napoleonovými vojsky během jejich ústupu a znovu obnoven v letech 1821-1822. V roce 1945 byl most opět zničen ustupujícími nacistickými vojsky a znovu postaven v roce 1947 za pomoci alpských vojáků – horských myslivců. Od roku 1928 je most také věnován památce stovkám tisíc vojáků (zejména alpských jednotek), kteří během první světové války přes most vystupovali na náhorní plošinu Sette Comuni, kde probíhaly krvavé boje po více než 41 měsíců. V blízkosti mostu můžete navštívit i muzeum věnované alpským jednotkám.

Alpské jednotky jsou vojáci, kteří jsou specializovaní na boj a pohyb v horském terénu. V Itálii jsou známí jako alpini a jsou součástí italské armády. V Česku se jim říká horští myslivci. Alpské jednotky mají dlouhou historii a tradici a účastnily se mnoha válečných konfliktů, zejména v Alpách. Alpské jednotky mají specifickou výstroj a výzbroj, která jim umožňuje překonávat náročné horské podmínky. Mezi jejich typické znaky patří například klobouk s pery, lyže, cepín nebo horské kolo.

Andrea Palladio byl významným italským architektem

Andrea Palladio byl nejvýznamnějším architektem 16. století v severní Itálii. Byl ovlivněn římskou a řeckou architekturou, zejména Vitruviem, a je považován za jednoho z nejvlivnějších osobností v dějinách architektury. Kromě mostů a kostelů navrhoval také paláce (palazzi) a vily, zejména na venkově. Jeho učení, shrnuté v architektonickém spise I quattro libri dell’architettura (Čtyři knihy o architektuře), mu zajistilo široké uznání.

Mezi další stavby, které Palladio navrhl, patří například:

  • Villa Pisani (1544) v Bagnolo, jedna z jeho prvních vil s rustikálním portikem a symetrickým půdorysem.
  • Villa Poiana (1545-50) v Maggiore u Vicenzy, elegantní vila s centrální kopulí a iónskými sloupy.
  • Villa Barbaro (1554-58) v Maseru, vila s bohatou freskovou výzdobou od malíře Paola Veroneseho a sochařskou výzdobou od Alessandra Vittorie.
  • Villa Capra “La Rotonda” (1550-51) poblíž Vicenzy, jeho nejslavnější a nejnapodobovanější dílo, vila s kruhovým půdorysem a čtyřmi portiky inspirovaná antickými chrámy.
  • Bazilika Palladiana (1549-1614) ve Vicenze, renesanční přestavba středověké radnice s loggií z bílého kamene a červené cihly.
  • Kostel San Giorgio Maggiore (1565-1610) v Benátkách, monumentální kostel s bílou fasádou zdobenou dvěma řadami sloupů a trojúhelníkovým štítem.
  • Il Redentore (1576-92) v Benátkách, kostel postavený jako poděkování za ukončení morové epidemie, s velkolepou kopulí a klasicistní fasádou.
  • Teatro Olimpico (1580-85) ve Vicenze, první stálé kryté divadlo v Evropě, s iluzivní scénografií zobrazující ulice starověkého Říma.
  • Ponte Vecchio je tedy jedním z mnoha mistrovských děl Palladia, který dokázal spojit antickou tradici s moderními potřebami a vkusem. Most je symbolem města Bassano del Grappa a jeho historie i krásy.

Další zajímavosti v Bassano del Grappa

Samotné Bassano del Grappa je malebné město na úpatí Alp, které nabízí mnoho dalších zajímavostí kromě mostu. Město je spojeno s nejpopulárnějším italským destilátem grappou. Můžete zde navštívit muzeum grappy Poli, kde se můžete dozvědět řadu zajímavostí o historii a výrobě této pálenky.

Pokud vám muzeum nebude stačit, můžete se vypravit do Grapperia Nardini, která se nachází na začátku mostu Ponte Vecchio. Grapperia Nardini je nejstarší destilérkou grappy v Itálii a jedinou původní v Bassanu. Byla založena v roce 1779 Bortolem Nardinim a od té doby je vedená stejnou rodinou. Grapperia Nardini je také zařazena mezi historické lokály Itálie a je oblíbeným místem pro ochutnávku grappy a dalších likérů značky Nardini.

Dále pak můžete navštívit:

Muzeum Velké války, kde se můžete seznámit s událostmi a památkami první světové války, která zasáhla oblast Bassana a okolních hor.

Muzeum občanského umění Bassano del Grappa, kde si můžete prohlédnout sbírku uměleckých děl od středověku po 20. století, včetně děl malířské školy Bassano.

Porta delle Grazie, jedna ze čtyř bran do historického centra města, postavená v 16. století a zdobená freskami a erbem města.

Castello degli Ezzelini, zřícenina středověkého hradu na vrcholu kopce nad městem, který patřil mocnému rodu Ezzelini, který ovládal Bassano a okolí v 13. století.

Bassano del Grappa je tedy ideálním cílem pro milovníky historie, kultury a přírody. Město nabízí nejen krásný most Ponte Vecchio a další památky, ale také možnost ochutnat místní speciality, jako je grappa, baccalà alla vicentina (sušené tresky vařené s cibulí a mlékem) nebo asparagi bianchi di Bassano (bílý chřest z Bassana). Navíc je Bassano výchozím bodem pro výlety do blízkých hor nebo do jiných zajímavých míst v regionu Veneto, jako jsou Vicenza, Padova nebo Benátky.

Booking.com