Gortyna - antické archeologické naleziště

Gortyna na Krétě (Řecko)
Gortyna na Krétě (Řecko)

Na Krétě je řada zajímavých archeologických nalezišť spojených s antickou civilizací. Jedním z takových nalezišť je Gortyna, která je spojená s prastarou minojskou kulturou. Tu najdeme asi padesát kilometrů jižně od krétské metropole Heraklionu. Okolí Gortyny bylo osídleno už v mladší době kamenné, údajně se tu narodil bájný Minos a také jistý Gortys, Diův vnuk, po němž celá oblast nakonec nese i jméno.

Gortyně se na nějakou dobu objevil i svatý Pavel, na prahu středověku šlo o krétské správní centrum a na konci osmého století zdejší stavby poničilo kruté zemětřesení. Zajímavým odkazem na helénské osídlení je takzvaný Gortynský zákoník, který se svou podobou až nezvykle hodně blížil dnešnímu pojetí práva.

Gortyna na Krétě (Řecko)

A co tu vlastně můžeme obdivovat? To co uvidíte, je jen špičkou ledovce někdejší slávy tohoto slavného města. Najdete tu například Odeon, kde se svého času pořádala velkolepá kulturní představení nebo baziliku zasvěcenou svatému Titovi ze šestého století. Fanoušky vojenství pak nepochybně zaujmou zbytky několika pevností – jedna z nich pochází z antických dob a další je byzantská, ta se nachází na vrcholku Agios Ioannis.

Gortynu zmiňuje ve svých eposech Ilias a Odyssea už Homér, podle nějž zde ztroskotala část Meneláova loďstva. V antických dobách zde bylo jedno z hlavních středomořských center římského impéria, kdysi zde stál v plném lesku a nádheře i chrám bohyně Isis, Praetorium (sídlo římského guvernéra) a obrovská agora, zmínit můžeme i svatyni zasvěcenou bohu Apollonovi nebo prostorné lázně.

Gortyna na Krétě (Řecko)

Není to asi tak úžasné jako v proslulém městě Knóssos, ale za návštěvu Gortyna určitě stojí. A kam se vydat dál? Minojské paláce najdete i ve Phaistu a Kató Zakros. Nebo se můžete zajet slunit na pláž do Mataly, kde Vám mnozí místní připomenou i éru místních hippies.

Booking.com