Poutní místo Maria Taferl

Poutní kostel Maria Taferl (Rakousko)
Poutní kostel Maria Taferl (Rakousko)

Nejdůležitější poutní místo Dolních Rakous, tyčící se vysoko nad údolím Dunaje. To je Maria Taferl, malé město čítající méně než tisíc stálých obyvatel, která nabízí mimo jiné i jedinečný panoramatický výhled na celé alpské řetězce.

Pro zajímavost, prakticky polovina této obce je hustě zalesněná, zbytek je tvořen hlavně kopcovitou krajinou. A právě na jednom z těchto vrchů se nachází i stejnojmenná bazilika, která nedávno oslavila 350 let své existence.

Maria Taferl zřejmě sloužila pro náboženské účely nepochybně už keltskému obyvatelstvu, v kostele na hlavním náměstí je umístěn kámen, na kterém pohané zřejmě obětovali svým bohům. V době středověku patřilo toto území pod babenberskou dynastii a později připadlo Habsburkům.

Poutní kostel Maria Taferl (Rakousko)

Jistá legenda praví, že se zde z těžké nemoci zázračně uzdravil jistý lesník, a snad i proto je z této lokality druhé nejvýznamnější poutní místo celého Rakouska, hned po štýrském Mariazellu.

Moderní historie trhového města Maria Taferl začíná v sedmnáctém století. V roce 1660 totiž započala stavba baziliky, která byla dokončena o padesát let později. Díky italskému architektovi Carlu Luragovi byla zbudována v barokním stylu a je zdobena i mnoha nástěnnými a stropními freskami, z nichž jedna znázorňuje právě i zázračně uzdraveného lesníka Alexandera Schinagela. A jak uvádí nápis v interiéru baziliky, její stavba dala místním obyvatelům novou naději do života po krutém moru, vpádu tureckých vojsk a třicetileté válce.

Poutní kostel Maria Taferl (Rakousko)

Do Maria Taferl například v roce 1760 zavítalo na devatenáct tisíc poutníků v rámci téměř sedmi stovek poutních procesí. V pozdější době se místních mší účastnil například i arcivévoda František Ferdinand, jenž je pohřben v nedalekém zámku Artstetten. Zajímavě zní i pověst o studně nedaleko baziliky, jejíž voda prý dokáže vyléčit oční choroby.

Bazilika prošla před třemi lety kompletní rekonstrukcí a mohla tak oslavit hned dvojí jubileum (350 let od položení základního kamene a 300 let od dostavění) v plné parádě.

A až se dosyta pokocháte výstavností této církevní a kulturní památky, můžete si zajít do města prohlédnout mechanický betlém, který vypráví příběh o původu Maria Taferl.

Booking.com