Trenčínský hrad

Trenčínský hrad (Slovensko)
Trenčínský hrad (Slovensko)

Vápencová skála, těžce přístupné kopce a strategická poloha poblíž Váhu. Ideální kombinace pro stavbu opevnění. A tak již od doby bronzové byla oblast dnešního Trenčína osídlena. Prvním psanou památku, dokazující přítomnost vojska je nápis na hradní skále. Vytesali jej sem Římané, kteří po obsazení oblastí okolí Dunaje zde měli vojenský tábor. Nápis pochází z roku 179 n.l., kdy v této oblasti nevelká římská posádka porazila Kvády. Vytesaný vzkaz budoucím generacím informuje o vítězství 855 vojáků II. legie vedené legátem Maximiliánem.

První zmínky o dnešním kamenném hradu pocházejí z 11. století. Z této doby zřejmě pochází i nejstarší část hradu, kamenná věž. V této době byla postavena i křesťanská rotunda. Ta zanikla v 15. století kdy její materiál byl požit na výstavbu nového paláce. Na nejvyšším místě skály zůstala dodnes dochovaná hradní věž, která je také nejvýznamnější dominantou hradu. Silné opevnění získal hrad ve 13. století kdy na Slovensko vpadli Tataři, kterým se Trenčínský hrad ubránil.

V období Velkomoravském patřil hrad k Nitranském knížectví. V druhé polovině 13. století dochází k největším rozkvětu hradu. Získal jej tehdy Petr Čák a později jeho syn Matúš ovládal skoro celé Slovensko a část severního Maďarska. Matúš, zvaný Trenčianský, si hrad zvolil za své sídlo. Matúš během svého života obratně manévroval v tehdejší politice. Během svého života střídavě podporoval uherského a českého krále a díky tomu se mu dařilo zvětšovat ovládaná území

Trenčínský hrad (Slovensko)

. V roce 1315 se stal protivníkem Jana Lucemburského a vyrazil dobývat moravská území. Podařilo se mu obsadit hrad Brumov a zabral území dnešního Uherského Brodu a Veselí na Moravě. Jeho patnáctitisícové vojsko nezanechalo na Moravě nejlepší dojem. Matúš byl velmi krutý panovník a vojsko při bojích na Moravě volilo taktiku spálené země.

Trenčínský hrad (Slovensko)

V dalších obdobích středověku získával hrad a město Trenčín na důležitosti. V první polovině 14. století byli obyvatelé zbavení povinnosti platit daně. Začátkem 15. století král Zikmund byl Trenčín povýšen na svobodné královské město. Jak se zvyšoval význam města, tak byla na Trenčín zaměřována i nežádoucí pozornost. Díky tomu město i hrad přitahovalo cizí armády a tak se zde dost často bojovalo. Město i hrad bylo dobyto v roce 1528 císařským generálem Katzianerem (boje Ferdinanda Habsburského proti Jánu Zápolskému). V 17. století se to na Slovensku hemžilo Turky, kteří ale nebyli v dobývání úspěšní. Nelehké časy mělo město i v období Kurucké blokády a několik let poté město postihnul mor. Do výčtu katastrof patří ještě velký požár, který hrad i město zpustošil na konci 18. století. Od této doby byl již hrad neobydlen a začal chátrat.

Trenčínský hrad (Slovensko)

Postupná rekonstrukce hradu probíhá od padesátých let minulého století. I když před několika lety došlo k sesutí jedné hradní zdi, působí dnes Trenčínským hrad udržovaným dojmem. Hrad i město Trenčín je zajímavým místem pro návštěvu. Kromě prohlídky hradního areálu zde v létě narazíte na šermířská a nebo sokolnická vystoupení. V blízkém okolí se nachází řada dalších středověkých památek, jako např. hrad Beckov nebo mýty opředené Čachtice.

Trenčínský hrad (Slovensko)
Booking.com