Meteora - na křídlech létajících klášterů II.

Kláštery Meteora (Řecko)
Kláštery Meteora (Řecko)

Nejpůsobivějším a také nejkrásnějším z klášterů je Agia Triada. Klášter Svaté Trojice je úchvatně umístěný na vrcholku vysoké skály. Tento pohled je nejcharakterističtějším pro Meteory a natáčela se tady dokonce jedna bondovka. Jeho návštěvu si určitě nenechte ujít, i když vyšplhat se sem v letním vedru vám může dát trochu zabrat. Krása kláštera je především v jednoduchosti a unikátní poloze.

Díky odlehlosti a obtížnějšímu výstupu se nemíří tolik návštěvníků jako do jiných klášterů, takže si tady můžete užít přece jen trochu klidné atmosféry. Založení se datuje někam do druhé poloviny 15. století. Tento klášter nejdéle používal vytahování návštěvníků v koších na lanech. Až roku 1925 byly do skály vytesány schody, ale koše se tady dodnes používají pro vytahování zásob.

Kláštery Meteora (Řecko)

Megalo Meteoro Metamorfosis je největším z klášterů a nachází se na nejvyšší skále ve výšce 613 metrů nad mořem. Název Metamorfosis Sotyros znamená Proměna Spasitele, ale klášter je hlavně znám jako Megalo Meteoro tedy „Velký Meteor“. Hlavní chrámová loď kláštera má 24 metrů vysokou dvanáctiramennou kopuli. Návštěva tohoto kláštera je zajímavá především kvůli mnoha přístupným interiérům, nevýhodou je však naprostá přeplněnost turisty. Můžete se podívat do staré kuchyně, ukázky uložení zásob ve sklepeních. Z některých staveb se toho příliš nedochovalo, ale součástí kláštera byla kdysi třeba pekárna či nemocnice. Schody, chodníky a také průchody byly do skály vytesány roku 1923, díky nimž se dnes dá do kláštera dostat vcelku pohodlně.

Klášter založil Svatý Athanasios. Megalo Meteoro byl prvním meteorským klášterem v pravém slova smyslu. Již před ním ale zde bylo roztroušeno několik kostelíků a menších klášterů. Za zakladatele Meteor je Athanasios považován především proto, že položil základy organizace a života klášterů, které se udržely z jistými obměnami až do dnešních dnů.

Athanasiovým pokračovatelem se stal otec Iosaf. Iosaf byl dědicem trůnu a stal se po smrti svého otce Simeona VIII. srbským králem. Po návštěvě Meteor a setkání s Athanasiem se však rozhodl trůn odmítnout a namísto vladaření strávit život v pokoře a službě Bohu. Po smrti Athanasia se stal novým představeným kláštera a pokračoval v jeho díle. Hroby Iosafa a Athanasia se nachází v hlavní chrámové lodi.

Kláštery Meteora (Řecko)

Klášter Varlaam založili bratři Nektarius a Theofanus z Ioanniu. Usadili se na skále, na které dříve sídlil poustevník Varlaam, začátkem 16. století a rozhodli se vystavět klášter. Varlaam je menší, než sousední Megalo Metamorfosis, ale mnohým připadá krásnější. Má nádhernou výzdobu pozdně byzantskými freskami.

Úchvatně umístěný klášter Rousanou byl založen roku 1525. Ještě dříve ale na jeho místě zřejmě stával starší klášter, jehož datum vzniku není nijak doloženo, ale podle všeho zřejmě mohl být jedním z nejstarších zdejších klášterů. Je jedním ze dvou meteorských ženských klášterů, celým jménem Moni Agias Varas Rousanou. Přístup k němu je možný po mostě vedoucím přes strmou propast.

Agios Nikolaos Anapafsas je první klášterem, na který narazíte při cestě z Kastraki. Byl založen v 15. století a jeho největším bohatstvím jsou nádherné fresky. Klášter vymaloval krétský malíř Theofanis Strelitzas. Na klášteře je pozoruhodný především jeho půdorys zohledňující omezený prostor a výškové rozdíly špičaté skály, na které stavba stojí.

Kláštery Meteora (Řecko)

Klášter Agios Stefanos je druhým ženským klášterem. Připadlo mi, že je ze všech klášterů nejvíce komerční. Jeptišky prodávají množství suvenýrů a plně využívají možnosti turismu. Také sem společně s Megalo Meteoro přijíždí nejvíce autobusů. Klášter svatého Štefana je nejbohatším ze všech meteorských klášterů a je z nich také nejdostupnější. Po silnici se dostanete až k mostu vedoucími k vratům kláštera. Klášter pochází z 14. století a založil ho Antonios Katakuzinos, syn srbského vládce. Přebudován na ženský klášter byl roku 1961 poté co byl na nějakou dobu opuštěn.

Na návštěvu Meteor si určitě vyhraďte pár dnů, nejlepší je přijít sem ještě před každodenním přívalem turistů ze zájezdových autobusů, abyste si mohli vychutnat atmosféru a nádheru tohoto jedinečného místa. Kláštery jsou spojeny silnicí, ale pěšky můžete mezi procházet po stezkách mezi skalami.

Booking.com