Pevnosť Monoštor je najväčšou v strednej Európe, čakajú vás tajné chodby a zákutia

Vstup do Pevnosti Monoštor (Maďarsko)
Vstup do Pevnosti Monoštor (Maďarsko)

Pevnosť Monoštor, ktorá sa nachádza v maďarskom meste Komárom, patrí k najväčšej novodobej pevnosti v strednej Európe. Zároveň sa nachádza na kandidátnej listine Svetového dedičstva UNESCO ako súčasť Komárňanského pevnostného systému.

Pevnosť začali stavať v roku 1850 a výstavba trvala do roku 1871. Monoštor zaberá rozlohu 70 hektárov a rozsiahly je aj vnútorný dvor a nádvoria. Nachádza sa tu množstvo budov a tajných zákutí. Tri bašty spája priekopa, ktorá je ohraničená po oboch stranách galériou kazemát. Vzhľadom na vek pevnosti, jej typ a veľkosť sa radí k unikátom v rámci vojenskej architektúry v širokom okolí.

Početné chodby a tajné zákutia

Návštevníci sa môžu poprechádzať po vnútorných priestoroch ako aj po dvore. Expozícia je zostavená z tradičných, no taktiež z interaktívnych prvkov. Vyskúšať si môžete napríklad Morzeovku, strieľanie z pušiek či hru s debnou, ktorú je potrebné premiestniť z bodu A do bodu B pomocou visiacich lán.

V interiéri sa nachádzajú početné chodby a odbočky, nájdete tu napríklad aj výstavu, ktorá prezentuje život vojakov, v časoch, keď bola v pevnosti sovietska armáda. Vonku vás môže prekvapiť niekoľko obrancov, ktorý navodzujú pocit, že je tu prítomný nepriateľ. Občas sa objavia i svetelné efekty, ktoré celý dojem ešte viac umocňujú.

Dunajský bastión

Centrom pevnosti je takzvaný Dunajský bastión, ktorého pôvodným poslaním bolo chrániť Dunaj, aj preto je spomedzi bastiónov najsilnejší a najviac opevnený. Uprostred bastiónu je cvičisko, ktoré momentálne funguje ako javisko amfiteátru. Steny v tejto časti pevnosti dosahujú na niektorých miestach hrúbku 5 metrov a výšku 15 až 18 metrov, a preto sú najviac pôsobivé.

Na nádvorí sú vystavené vojenské autá, tanky či protilietadlové delá, ktoré sa nachádzajú neďaleko vchodu do Múzea chleba. Časť pevnosti, v ktorej je v súčastnosti toto múzeum, sa pôvodne využívala ako sklad pre obilie. Výstava v Múzeu chleba zobrazuje hodnoty pekárskej výroby v Maďarsku, zachované sú tu aj historické stroje či pomôcky na výrobu pečiva.

Unikátna inštruktážna sieň pre strelcov

Hradby pevnosti Monoštor sú postavené z nepravidelného vápenca. Niekoľko metrov hrubá zemná vrstva mala chrániť nízke steny, veže a budovy predovšetkým pred delostreleckými útokmi. V časoch najväčšej slávy tu bolo 155 kŕmnych staníc vybudovaných z červeného vápenca, ktorý sa vďaka svojej farbe a štruktúre často nazýva aj ako červený mramor. V súčasnosti sa zachovalo len 12 kŕmnych staníc, ktoré sú umiestnené v jednej zo stajní. Zvyšné stanice padli za obeť počas vyčíňania sovietskej armády.

Pevnosť sa však môže popýšiť zachovanou inštruktážnou sieňou pre strelcov, ktorá bola vytvorená maďarskou armádou po prvej svetovej vojne. Tu sa vojaci a dôstojníci pomocou vojenských nákresov namaľovaných priamo na steny učili ako správne zacieliť a nevynechala sa ani inštruktáž týkajúca sa údržby zbraní. Sieň je možné navštíviť len so sprievodcom, pretože pre jej vek, raritu a spomínané unikátne nástenné maľby je jedinečnou v Európe. Zvyšné časti pevnosti si môžete pozrieť samostatne bez nutnosti sprievodu.

Sklad pre muníciu

V rokoch 1945 až 1990 patrila Monoštorská pevnosť Červenej armáde. Sovieti používali starú mestskú husársku kasáreň ako baraky a v pevnosti vytvorili skladové priestory. Tento obrovský stavebný komplex sa tak stal na dlhú dobu skladovacím priestorom pre muníciu. Takmer v každej izbe stáli stovky dební s muníciou, ktoré sovieti dovážali cez železnicu až na nádvorie a následne debny pomocou bežiaceho pásu umiestňovali do jednotlivých miestností.

V rámci komplexu môžeme pozorovať aj dôstojnícku ubytovňu, ktorá je dvojposchodovou budovou s pivnicou. V pivnici sa skladovali potraviny, nápoje a spisové dokumenty. V pevnosti boli ubytovaní len slobodní dôstojníci, ostatní bývali v husárskej kasárni, vo vlastných domoch alebo v susednom Komárne, ktoré sa nachádza za riekou Dunaj na slovenskej strane.

Pevnosť Komárno

Keď prejdete po moste, pod ktorým tečie rieka Dunaj, ocitnete sa za hranicami na slovenskej strane. Mesto Komárno ponúka taktiež niekoľko pevností, ktoré rovnako ako predchádzajúca pevnosť patria do Komárňanského pevnostného systému.

Pevnosť Komárno je vyhlásená za historickú pamiatku a je súčasťou rozsiahleho fortifikačného systému, ktorý sa rozkladá na území Slovenska a Maďarska. Pevnosť pozostáva z takzvanej Starej pevnosti, ktorá bola postavená v 16. storočí na mieste stredovekého hradu, a Novej pevnosti, ktorá k nej pribudla o storočie neskôr. Podľa historických prameňov táto pevnosť vedela podľa potreby pojať až 200-tisíc vojakov.

 TIP  Další historickou zajímavost můžete navštívit přes hranici na Slovensku. Necelých 25 km je nádherný vodní mlýn v Kolárově, který se nenechte ujít.

Prístupná počas celého roka

V roku 2003 sa stala pevnosť majetkom mesta Komárno a odvtedy sa postupne obnovuje, pričom jej brány sú otvorené širokej verejnosti počas celého roka. Do tejto pevnosti sa dostanete len so sprievodcom, ktorý vás prevedie po tých najzaujímavejších častiach aj s odborným výkladom.

Novinkou v pevnosti je možnosť vyskúšať si „život nevidiacich“. Odvážlivci môžu vstúpiť do časti, kde nie je žiadne svetlo, pričom sprievodcovi musia odovzdať baterky či mobilné telefóny, aby si nemohli posvietiť na cestu. Blúdenie po tomto úseku je preto možné len pomocou hmatu a v priemere trvá 5 minút. K ďalším zaujímavostiam, ktoré sú novinkou, patrí aj nočná prehliadka pevnosti. Tá je pre záujemcov dostupná v letných mesiacoch od júna do septembra. Návštevníci vstúpia do Pevnosti Komárno vo večerných hodinách, pričom sprievodca ich bude viesť po objekte s horiacou fakľou.

Booking.com