Pohádkové království Bhútán

Buddhistický klášter Taktsang (Bhútán)
Buddhistický klášter Taktsang (Bhútán)

Na východním konci Himálaje leží zvláštní malé království Bhútán. Donedávna byla tato buddhistická země izolovaná od zbytku světa především proto, že více než polovina území leží výše než 3 tisíce metrů nad mořem. Díky izolovanosti je Bhútán velmi odlišný a také málo známý.

Podle ústavy musí být minimálně 60 procent území zalesněno. Ve skutečnosti je to ještě víc. Příroda je tady jedinečná a krásná. Díky nadmořské výšce od 100 metrů až po 7 tisíc metrů jsou v Bhútánu oblasti od subtropického klimatu až po věčně ledové. Nalézá se zde přes 5 tisíc druhů rostlin. Některé patří k nejstarším na světě. V lesích a na horách má svůj domov mnoho zvířat, například sloni, tygři, levharti, divoké ovce, různé druhy primátů a také přes 700 druhů ptáků.

Bhútánská města a vesnice propojuje takzvaná Národní dálnice. Je plná zatáček a rychleji než 50 km za hodinu se po ní jet nedá. Okolo 40 procent obyvatel to má i přesto několik dnů chůze k nejbližší silnici. V odlehlých vesničkách se dodnes žije jako před staletími.

Země šťastných lidí

V čele této konstituční monarchie stojí král Džigme Khesar Namgjal Wangčhug, který se právem těší velké úctě. Sám omezuje svoje pravomoci a vláda mu každé tři roky vyslovuje důvěru. Žije velmi skromně v dřevěném srubu, na koni jezdí mezi lidi a naslouchá jim. S modernizací země postupuje obezřetně, aby zůstala zachována místní kultura a tradice. Ve světě se tento monarcha proslavil výrokem, že pro něj je důležitější štěstí lidu než růst výroby a hrubého národního produktu.

Muži mohou mít až tři manželky. Když chtějí druhou ženu, musí mít písemný souhlas od té první. Pro třetí manželku musí mít souhlas od obou předchozích. Ženy jsou v Bhútánu rovnoprávné s muži, majetek však dědí dcery. Jsou zde běžné poklidné rozvody. Nikdo zde neodsuzuje ani svobodné matky.

Děti si ve škole i doma osvojují buddhistické principy – žít v souladu s přírodou, s blízkými, sousedy a všemi bytostmi. Učí se zvládat své emoce, být pravdivé, neubližovat ostatním a všem pomáhat. Každá rodina posílá jednoho syna, pokud s tím souhlasí, do kláštera. Mniši se těší velké úctě.

Školství i zdravotní péče jsou v Bhútánu zadarmo.

Bhútán má mnoho specifik

Většina budov je postavena v tradičním architektonickém stylu, ať jsou to chrámy, kláštery, hotely, policejní stanice nebo například banky, ale i nové domy.

Fasádu staveb často zdobí obrázky penisů, připomínající význam mnicha Drukpa Künleyho, který zde v 15. století šířil buddhismus originálním způsobem, hodně pil, zpíval a miloval se se ženami. Získal přezdívku Božský blázen a patří k nejoblíbenějším světcům v Bhútánu. Symbol penisu neboli „magický blesk moudrosti“ má zajistit plodnost, štěstí, bohatou úrodu a chránit před zlými duchy.

Bhútán je jedinou zemí na světě, která má rezervaci pro sněžného muže. Místní lidé věří, že tento tvor, kterému říkají Silný muž, má celé tělo porostlé tmavými chlupy, výrazný zápach a neobyčejně silný hlas. Jeho stopy prý nemají patu a jsou dlouhé přes 40 centimetrů.

Většina obyvatel chodí ve speciálním tradičním oblečení z ručně tkaných látek. Barva hedvábných šálů určuje místo ve společenské hierarchii.

Hlavní město Thimbú je jediné hlavní město na světě, které nemá světelnou signalizaci. Dopravu na velkých křižovatkách řídí policisté.

Národním sportem je lukostřelba. Střelnici mají téměř v každé vesnici. Většinou spolu soupeří dva týmy a střílí se na vzdálenost téměř 150 metrů. Této aktivitě se zde věnují pouze muži.

Dalším specifikem země jsou poštovní známky. Bhútán vydal známky tištěné na hedvábí nebo na kovu, některé voní nebo jsou plastické, trojrozměrné, některé mají tvar medailí. Vývoz známek tvoří významný devizový příjem země. Největší sbírka bhútánských známek je k vidění v národním muzeu ve městě Paro.

V Bhútánu potkáte minimum turistů

Země se snaží různými způsoby odolávat masové turistice. Turisté musí zaplatit předem zhruba 300 USD za každý den pobytu, navíc se platí jednorázový vízový poplatek 40 USD na osobu. Vstupní vízum je vydáno pouze těm, kteří si zaplatili balíček služeb od bhútánské cestovní kanceláře. Balíček zahrnuje ubytování, stravování, dopravu v rámci programu ve vozidle s řidičem a anglicky mluvícího průvodce. Pro turisty jsou navíc přístupné pouze určité části země.

Díky omezenému cestovnímu ruchu si Bhútán dodnes zachoval čistou krajinu, svébytnost a prastaré zvyky.

Booking.com