Ontarijské jezero na hranicích Kanady a USA

Ontarijské jezero (Ontario - Kanada)
Ontarijské jezero (Ontario - Kanada)

Ontarijské jezero se řadí do systému Velkých jezer v Severní Americe, zároveň je z tohoto systému pěti jezer nejmenší. Tímto jezerem prochází hranice mezi Kanadou a USA. Na severu, západě a jihozápadě je obklopeno kanadskou provincií Ontario, a na jihu a východě americkým státem New York.

Velikost Ontarijského jezera

Jeho rozloha je 19011km2, šířka je 85km a délka dosahuje 311km. Maximální hloubka je 244m, průměrná pak 86m. Je to 14. největší jezero na světě.

Do jezera ústí řeka Niagára a odtéká z něj řeka svatého Vavřince.

Nejznámější kanadská provincie Ontario své jméno získala díky tomuto jezeru.  V jazyce Hurónů název Ontario znamená ve volném překladu ‚Jezero se zářící vodou‘. Díky svojí hloubce v zimě nikdy nezamrzá celé.

Ekosystém Ontarisjkého jezera

 Ontarijské jezero je důležité i pro svoji rozmanitost co se týče výskytu ryb, ptáků, obojživelných plazů a rostlin. Spousta těchto speciálních druhů žije u břehu jezera, zejména v písečných dunách, mokřadech a lagunách. Mokřady se částečně mění, protože přírodní kolísání hladiny jezera bylo zredukováno. Reprodukce spousty mokřadových rostlin je závislá na nízkém stavu vody.

Rybaření na Ontarijském jezeru

Stejně jako ostatní jezera v systému Velkých jezer, i to Ontarijské disponovalo komerčním rybolovem. Bylo převážně zničeno hlavně nadměrným rybařením. Jeseteři v tomto jezeře jsou velcí, mohou vyrůst až do délky 3 metrů a jejich hmotnost může dosáhnout skoro 200 kilogramů. Samičky jeseterů dospívají pomalu. Byl to kdysi hojný druh v tomto jezeře.

Další zajímavosti

Největším městem na břehu Ontarijského jezera je Totonto. Ontarijské jezero zde můžete pozorovat z nábřeží anebo z výšky z věže CN Tower. Když už budete v Torontu můžete se zastavit v  'Toronto's Marilyn Bell park', jenž dostal své jméno na počest Marilyn Bell, která v roce 1954 ve svých 16 letech Ontarijské jezero přeplavala. Podobných plavců již bylo více jak 50, alespoň to je údaj k roku 2012. V Torontu si zajděte do místní Čínské čtvrtě nebo do historické čtvrti The Distillery District.

Booking.com