Trója - nesmrtelná legenda

Trója (Turecko)
Trója (Turecko)

Udatný bojovník Achiles, lstivý ithacký král Odysseus, mykénský král Agamemnón, trojský princ Paris, krásná Helena ze Sparty a samozřejmě trojský kůň. Hlavní postavy a děj slavné Homérovy Íliady zná opravdu snad každý. Příběh desetileté války a pádu Tróje kvůli únosu krásné Heleny přetrval staletí díky jednomu z nejslavnějších eposů jaký byl kdy napsán.

Trojský kůň (Turecko)

Trojské téma je také jednou z nejčastějších inspirací umělců různých období, od starořeckého až po romantismus. V současnosti nový zájem o jeden z nejznámějších příběhů světové literatury opětovně podnítil hvězdně obsazený hollywoodský trhák.

Zda je Homérovo vyprávění založeno na skutečných událostech a jestli se trojská válka skutečně udála, se možná už nikdy s určitostí nedovíme. Když ale na konci 19. století Heinrich Schliemann s Íliadou v ruce na jeho základech skutečně Tróju na pahorku Hissarlik v Turecku vykopal, postaral se o hotovou senzaci. Přesná lokalizace místa, kde kdysi starověká Ílias stávala bylo po staletí předmětem dohadů. Objevení Tróje roku 1871 vysmívaným dobrodruhem Schliemannem bylo pro vědecký svět nesmírným překvapením. Jeho vykopávky pak trvaly téměř 20 let během kterých bylo objeveno sedm měst vybudovaných v průběhu několika staletí.

Trója (Turecko)

Fotografie Schliemannovy ženy Sophie s nádhernou zlatou čelenkou z tzv. Priamova pokladu obletěla svět. Schliemannem nalezený poklad sice nemohl patřit Homérovu králi Priamovi, ale jméno už mu zůstalo. Nalezené cennosti Schliemann tajně propašoval z Turecka do Berlína, odkud se však ztratily v roce 1945. Dlouho panující dohady, že byl poklad po dobytí města odvezen Rudou armádou, byly potvrzeny až o téměř padesát let později, kdy se jeho části objevily v Rusku.

Trója se rozkládala na pahorku Hissarlik nedaleko Dardanelské úžiny. Toto místo bylo strategické a mělo velký význam pro kontrolu obchodu s Orientem. Pobřeží Egejského moře je dnes od Tróje (turecky Truva) poměrně vzdáleno, zhruba asi 15 kilometrů. Nejlepším výchozím bodem pro návštěvu naleziště je město Çannakkale, odkud je to do Tróje 30 kilometrů.

Trója (Turecko)

Pro mnohé může být návštěva Tróje zklamáním. Trója je dnes velká spíš už jen svou legendou, fyzických pozůstatků se moc nedochovalo. Vykopávky nejsou na rozdíl od mnoha jiných antických památek v Turecku nijak efektní. Přesto je však Trója jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na světě vůbec. Postupně byly odkryto několik vrstev a identifikováno celkem devět podloží měst z různých časových období.

Nejstarší Troja I. pochází zřejmě až období 3600 př.n.l. Městem, o kterém psal Homér byla nejspíš Trója VI. nebo VII. Obě byly podle vykopávek poničeny zemětřesením. Důkazů potvrzujících možný válečný konflikt se sice příliš nenašlo, mohlo ale skutečně být městem, které bylo kdysi dobyto a vypáleno Danaji. Ať už to s Trójou bylo jakkoliv, její jméno se stalo už navždy legendou, stejně jako Homér a postavy jeho Íliady.

Booking.com