Izmir je tureckou perlou Egejského moře

Izmir (Turecko)
Izmir (Turecko)

Izmir je metropolitní město na západním pobřeží Anatolie a hlavní město stejnojmenné provincie. Je to třetí největší město v Turecku po Istanbulu a Ankaře a největší městská aglomerace na Egejském pobřeží. Izmir má více než 3000 let zaznamenané městské historie, ale oblast je osídlena 8500 let od neolitu. V klasickém antice bylo město známé jako Smyrna (řecky: Σμύρνη, Smýrni/Smýrnē) - jméno, které zůstalo v užívání v angličtině a různých jiných jazycích až do roku 1930, kdy vládní snahy vedly k postupnému nahrazení původního řeckého jména jeho tureckou obdobou İzmir. Izmir leží na výhodném místě na konci zálivu, který se táhne do hlubokého zářezu, uprostřed západního anatolského pobřeží. Po většinu své historie je Izmir jedno z hlavních obchodních měst Středozemního moře.

Kde se nachází Izmir a jak se tam dostat

Izmir se nachází na severozápadním cípu Turecka, asi 560 km jihozápadně od Ankary a 330 km jihozápadně od Istanbulu. Město je obklopeno horami na severu a jihu a otevírá se do Egejského moře na západě. Záliv İzmir je dlouhý asi 40 km a široký 10-20 km.

Nejlepším způsobem, jak se do Izmiru dostat, je letecky. Město má mezinárodní letiště Adnan Menderes (kód IATA: ADB), které je vzdáleno asi 18 km jižně od centra města. Letiště má pravidelné spojení s mnoha domácími i mezinárodními destinacemi, včetně Evropy, Blízkého východu a Asie. Z letiště se lze dostat do centra města vlakem, metrem, autobusem nebo taxíkem.

Další možností je cestovat do Izmiru vlakem nebo autobusem. Turecko má rozsáhlou síť železnic a dálkových autobusů, které spojují Izmir s ostatními velkými městy i menšími místy v zemi. Vlakové nádraží İzmir Basmane je hlavním nádražím ve městě a nachází se v centru Konaku. Autobusové nádraží İzmir Otogarı je vzdáleno asi 10 km severovýchodně od centra města a je dobře propojeno s centrem města pomocí metra a autobusů.

Izmir je také přístavním městem, kde přistávají trajekty a lodní linky z některých ostrovů Egejského moře, jako jsou Chios, Lesbos nebo Samos, a z některých přístavů na pevnině, jako jsou Çeşme, Kuşadası nebo Bodrum. Přístav İzmir Alsancak je hlavním přístavem ve městě a nachází se poblíž centra Konaku. Přístav İzmir Karşıyaka je menší přístav na severní straně zálivu a slouží především pro trajekty mezi Karşıyakou a Konakem.

Nejlepší dobou pro návštěvu Izmiru je jaro nebo podzim, kdy je počasí mírné a slunečné, ale ne příliš horké nebo vlhké. Průměrná teplota vzduchu v dubnu a květnu je kolem 20 °C, zatímco v říjnu a listopadu je kolem 18 °C. Průměrná teplota moře v těchto obdobích je kolem 17-19 °C. Léto je také oblíbenou dobou pro návštěvu Izmiru, ale teploty mohou stoupnout nad 30 °C a vlhkost může být nepříjemná. Průměrná teplota vzduchu v červenci a srpnu je kolem 28 °C, zatímco průměrná teplota moře je kolem 24-25 °C. Zima je chladná a deštivá, s průměrnou teplotou vzduchu kolem 10 °C a průměrnou teplotou moře kolem 15 °C.

Historie Izmiru

Izmir má bohatou a dlouhou historii, která sahá do neolitu. Nejstarší známky lidského osídlení byly nalezeny na pahorku Yeşilova v okrese Bornova, kde byla objevena vesnice datovaná do roku 6500 př.n.l. Další důležitý archeologický naleziště je pahorek Yassıtepe v okrese Bayraklı, kde byly odkryty pozůstatky starověké Smyrny z 11.-7. století př.n.l., která byla jedním z dvanácti jónských měst na anatolském pobřeží Egejského moře. Smyrna byla prosperujícím obchodním centrem s kontakty s Řeky, Féničany, Asyřany, Peršany a dalšími civilizacemi.

Smyrna byla postupně ovlivňována různými mocnostmi v regionu, jako byli Lýdové, Peršané, Makedonci pod Alexandrem Velikým, Seleukovci pod Antiochem III., Attalidovci pod Attalem III., Římané pod Pompeiem Velikým a Byzantinci pod Konstantinem Velikým. V roce 178 př.n.l., Attalus III., král Pergamu, odkázal své království i Smyrnu Římanům jako dar po své smrti. Pod římskou nadvládou zažila Smyrna období rozkvětu jako jedno z hlavních kulturních center provincie Asie (dnešní západní Turecko). Byly postaveny impozantní stavby jako agora (tržiště), odeon (divadlo), stadion (sportoviště), akvadukt (vodovod) nebo chrám bohyni Romy (personifikace Říma). Smyrna byla také rodištěm slavných osobností jako básníka Homéra (8.-7. století př.n.l.), filozofa Aristidese (2. století n.l.) nebo lékaře Galena (2.-3. století n.l.). Smyrna byla jedním z prvních center křesťanství a patřila mezi sedm zjevení v knize Zjevení Janova.

Smyrna byla hlavním městem námořního thematu (provincie) Samos pod byzantskými císaři a byla dobyta turkmenským knížectvím Aydın v raném 14. století n.l. Po tom, co byla dobyta postupně křižáky sponzorovanými papežem Klementem VI. a středoasijským dobyvatelem Timurem (Tamerlánem), byla připojena k Osmanské říši kolem roku 1425. I když byla vážně poškozena zemětřesením v letech 1688 a 1778, zůstala prosperujícím osmanským přístavem s velkou evropskou populací. Izmir byl obsazen řeckými silami v květnu 1919 a znovu dobyt tureckými silami pod Mustafou Kemalem (později Kemal Atatürkem) 9. září 1922. Boje o Izmir jsou spojeny s násilím, chaosem, vraždami a dodnes se vedou diskuse jestli byli horší řečtí nebo turečtí vojáci, ale faktem zůstává, že Izmir byl zničen zuřivými boji.

Po turecké válce za nezávislost se Izmir stal součástí Turecké republiky a začal se rychle rozvíjet jako moderní město a průmyslové centrum. V roce 1971 hostil Středomořské hry a v roce 2005 Světovou univerziádu. Město se také zapojilo do Climathonu v roce 20191 Dnes je Izmir jedním z nejdynamičtějších a nejkosmopolitnějších měst Turecka s bohatou kulturou, obchodem a turismem.

Historická čtvrť Konak v Izmiru

Konak je jednou z jedenácti hlavních městských čtvrtí Izmiru a je nejhustěji osídlenou z nich. Je to také historické a ekonomické srdce města, kde se nachází mnoho důležitých památek, institucí a obchodních center. Konak leží na jižním pobřeží zálivu İzmir a sahá od východního okraje města po západní předměstí Göztepe. Konak má rozlohu 69,4 km2 a v roce 2012 měl 390 682 obyvatel.

Konak byl původně názvem pro historickou čtvrť Izmiru, stejně jako pro jeho klíčové centrální náměstí (náměstí Konak - Konak Meydanı). Název pochází z osmanského slova pro guvernérský palác (konak), který se nachází na náměstí a sloužil jako sídlo osmanských vládců Izmiru. V roce 1987 byla bývalá centrální čtvrť Izmiru přejmenována na čtvrť Konak (s výjimkou její bývalé závislosti Buca, která se stala samostatnou čtvrtí), a název İzmir se od té doby používá pro celou metropolitní oblast.

Zajímavosti v Izmiru a okolí

Izmir nabízí mnoho zajímavostí pro turisty, kteří chtějí poznat jeho historii, kulturu a přírodu. Mezi nejznámější památky patří:

İzmirská hodinová věž (turecky: İzmir Saat Kulesi) je symbol města a nachází se na náměstí Konak. Byla postavena v roce 1901 jako dar od německého císaře Viléma II. osmanskému sultánovi Abdulhamidovi II. k oslavě 25. výročí jeho nástupu na trůn. Věž je vyzdobena čtyřmi fontánami a má výšku 25 metrů. Je postavena v osmanském stylu s prvky maurské architektury.

Agora je starověké tržiště a veřejné shromaždiště, které bylo centrem Smyrny v římských dobách. Byla zničena zemětřesením v roce 178 n.l., ale byla obnovena za vlády císaře Marka Aurelia. Agora se nachází v okrese Namazgah a je otevřena pro veřejnost jako muzeum na otevřeném vzduchu. Mezi zachované stavby patří sloupořadí, oblouky, klenby, bazilika a podzemní chodby.

Asansör je historický výtah, který spojuje dvě části města na různých úrovních nad mořem. Byl postaven v roce 1907 židovským obchodníkem Nesimem Levym jako veřejná služba pro obyvatele, kteří museli překonávat strmý kopec mezi čtvrtěmi Karataş a Halil Rıfat Paşa. Výtah je 51 metrů vysoký a má panoramatický výhled na záliv İzmir. Na vrcholu výtahu je restaurace a kavárna.

Kültürpark je největší park ve městě a nachází se v okrese Alsancak. Byl otevřen v roce 1936 jako místo pro rekreaci a kulturní akce. Park má rozlohu 421 hektarů a nabízí různé atrakce jako zoo, lunapark, muzea, divadla, koncertní sál, sportoviště, fontány a zahrady. V parku se každoročně koná mezinárodní veletrh İzmir (İzmir Enternasyonal Fuarı), který je nejstarším veletrhem v Turecku.

Kemeraltı je tradiční bazarová čtvrť ve středu města, která sahá od náměstí Konak po historickou pevnost Kadifekale. Je to jedno z nejstarších a nejživějších obchodních center v Turecku, kde se prodávají různé zboží jako oblečení, šperky, koření, suvenýry, antiky a další. V Kemeraltı je také mnoho historických mešit, kostelů, synagog a karavanserájů.

Efez (turecky: Efes) je starověké město nedaleko Izmiru, které bylo jedním z nejvýznamnějších kulturních a náboženských center antiky. Efez byl známý svou velkolepou architekturou, jako byl chrám Artemidy (jeden ze sedmi divů světa), knihovna Celsus nebo divadlo Odeon; svou bohatou historií spojenou s osobnostmi jako apoštol Pavel nebo filozof Hérakleitos. Efez je dnes jednou z nejlépe zachovaných archeologických lokalit na světě a je zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.

Pergamon (turecky: Bergama) je starověké město severně od Izmiru, které bylo hlavním městem helénistického království Pergamonu pod vládou dynastie Attalidů od 3. do 2. století př.n.l. Pergamon byl slavný svou uměleckou a literární produkcí, jako byla socha Zevse Altar (dnes v Berlíně), knihovna Pergamon (druhá největší po Alexandrii) nebo pergamen (papír z kůže). Pergamon byl také centrem lékařského učení spojeného s Asklépiovým kultem a lékařem Galenem. Pergamon je dnes také zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.

Pamukkale (turecky: Pamukkale) je překrásná přírodní atrakce jihovýchodně od Izmiru, která se skládá z bílých travertinových teras naplněných teplou minerální vodou s léčivými účinky. Pamukkale znamená “bavlněný hrad” a je to jedno z nejnavštěvovanějších míst v Turecku. Pamukkale je také součástí starověkého města Hierapolis (turecky: Hierapolis), které bylo založeno ve 2. století př.n.l., aby sloužilo jako lázeňské středisko pro nemocné i bohaté návštěvníky. Hierapolis má mnoho pozoruhodných památek jako amfiteátr, nekropole nebo chrám Apollóna. Pamukkale i Hierapolis jsou také zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

Svátky a slavnosti v Izmiru

Izmir je město plné života a radosti, které oslavuje různé svátky a slavnosti po celý rok. Vybrali jsme pro vás několik nejvýznamnějších svátků a akcí:

Mezinárodní veletrh İzmir (turecky: İzmir Enternasyonal Fuarı) je nejstarší a nejprestižnější veletrh v Turecku, který se koná každoročně v září v parku Kültürpark. Veletrh představuje různé odvětví průmyslu, obchodu, kultury a umění z Turecka i zahraničí. Veletrh také nabízí bohatý kulturní program s koncerty, divadelními představeními, výstavami a dalšími akcemi.

Mezinárodní festival İzmir (turecky: İzmir Uluslararası Festivali) je kulturní festival, který se koná každoročně v červnu a červenci na různých místech ve městě. Festival přivádí do Izmiru světově proslulé umělce z oblasti hudby, tance, divadla a opery. Mezi místa konání patří antické divadlo Efes (Ephesus), pevnost Kadifekale, náměstí Cumhuriyet nebo park Kültürpark.

Mezinárodní festival krátkých filmů İzmir (turecky: İzmir Kısa Film Festivali) je filmový festival, který se koná každoročně v listopadu na různých místech ve městě. Festival prezentuje nejlepší krátké filmy z Turecka i zahraničí v různých kategoriích jako animace, dokument, experimentální nebo fikce. Festival také pořádá workshopy, semináře, panelové diskuse a setkání s tvůrci filmů.

Mezinárodní jazzový festival İzmir (turecky: İzmir Caz Festivali) je hudební festival, který se koná každoročně v červenci na různých místech ve městě. Festival přináší do Izmiru renomované jazzové umělce z Turecka i zahraničí. Mezi místa konání patří historické budovy jako synagoga Bet Israel, kostel svatého Polikarpa nebo francouzský kulturní institut.

Mezinárodní festival loutek İzmir (turecky: İzmir Uluslararası Kukla Günleri) je loutkový festival, který se koná každoročně v březnu na různých místech ve městě. Festival ukazuje rozmanitost a kreativitu loutkového umění z Turecka i zahraničí. Mezi místa konání patří divadla, kulturní centra, školy nebo ulice.

Místní gastronomie v Izmiru

Izmir je město s bohatou a rozmanitou gastronomií, která odráží jeho historii, kulturu a geografii. Mezi typické ingredience patří olivový olej, zelenina, bylinky, ryby, mořské plody, sýry, jogurt, maso a sladkosti. Mezi nejznámější pokrmy patří:

Boyoz - pečivo z těsta plněného různými náplněmi jako sýr, špenát, brambory nebo maso. Je to tradiční snídaně v Izmiru, která se podává s vejci vařenými natvrdo a čajem. Boyoz pochází z židovské kuchyně a byl do Izmiru přinesen sefardskými Židy z Španělska.

Kumru - sendvič z měkké housky plněného sýrem kaşar, salámem sucuk, uzenou klobásou sosis a rajčaty. Je to oblíbené občerstvení v Izmiru, které se prodává na pouličních stáncích nebo v pekárnách. Kumru znamená v turečtině holubici a sendvič dostal toto jméno podle tvaru housky.

İzmir köfte - pokrm z masových kuliček smíchaných s chlebem, cibulí, petrželkou a kořením. Masové kuličky se smaží na pánvi a pak se pečou v troubě s bramborami, rajčaty a paprikami. İzmir köfte se podává s rýží nebo chlebem a jogurtem.

Lokma - sladkost z těsta smaženého v oleji a polévaného cukrovým sirupem. Lokma se podává horká a posypaná ořechy nebo sezamem. Lokma je tradiční dezert v Izmiru, který se často rozdává zdarma při náboženských nebo charitativních akcích jako projev vděčnosti nebo dobré vůle.

Sakızlı muhallebi - krémový pudink z mléka, rýžové mouky a mastiky (pryskyřice z pistáciového stromu). Sakızlı muhallebi se podává studený a ozdobený ořechy nebo ovocem. Mastika dodává pudinku jemnou vůni a chuť a pochází z ostrova Chios nedaleko Izmiru.

Booking.com