Efesos - kouzlo starověku

Efes (Turecko)
Efes (Turecko)

Ruiny starověkého Efesu jsou asi největším a nejzachovalejším antickým městem celého Středomoří. Je jednou z nejpůsobivějších antických památek na světě vůbec a patří také k nejnavštěvovanějším místům v Turecku.

Efes (Turecko)

Efesos byl v dobách své slávy bohatých a honosným městem, plně využívajícím svých výsad nositele kultu anatolské bohyně Kybelé neboli Artemis. Artemidin chrám byl základem města a jeho nejdůležitější součástí.

Základy pozdějšího města byly položeny někdy kolem roku 1000 př.n.l. Podle legendy město založil Androcolus, syn athénského krále Codruse, který se podle věštby měl usadit na místě, kde najde rybu a divokého kance. Androcolus se svými muži skutečně nalezli muže opékajícího si na ohni rybu a vedle něj spatřili v houští kance. A o založení Efesu tak bylo rozhodnuto.

Veřejné latríny v Efesos (Turecko)

Nejnádhernější památkou Efesu je Celsova knihovna. Její nádherné plastické průčelí patří mezi nejpůvabnější a nejdochovanější antické stavby. Byla postavena Tiberiem Juliem Aquilou na památkou jeho otce senátora Celsa Polemaeanuse někdy kolem roku 110 př.n.l. Jeho hrobka se nachází na západní straně stavby. Další nádhernou zachovalou stavbou je antické divadlo. Bez zajímavosti však není ani pozůstatek o něco méně duchovně založené budovy, jakou byly antické veřejné latríny.

Amfiteátr v Efesu (Turecko)

Efes fungoval na principu městského státu a dařilo se mu uchovat si lavírovat mezi okolními soupeřícími mocnostmi jako byli Řekové a Římané. Preference často měnili a přikláněli se na tu či onu stranu. Čas od času se dostali pod něčí nadládu, ale na svou na svou nestálost kupodivu nikdy příliš nedoplatili. Pod nadvládou Římanů podporavali různé rebelie, ale zatímco jiným se podobné věci stali osudné, Efes si vesele vzkvétal dál. Většina dobyvatelů, ať už to byl lýdský král Kroisos či Alexandr Veliký město ušetřil a ještě přispěl na provoz Artemidiny svatyně.

Booking.com