Asuánská přehrada - neboli Násirovo jezero

Asuánská přehrada (Egypt)
Asuánská přehrada (Egypt)

Monumentální stavby v Egyptě nepocházejí jen ze starověku, jedna výjimečná stavba současnosti se nachází 17 kilometrů jižně od Asuánu. Řeč je samozřejmě o Velké asuánské přehradě (Al Sadd al-Ali), která vytvořila největší umělé jezero na světě.

Asuánská přehrada poprvé v dějinách dokázala zregulovat vody Nilu a dostat pod kontrolu každoroční cyklus záplav. Na nich vždy závisel život Egypťanů, někdy však byly záplavy příliš velké a jindy příliš malé. V obou případech hrozila neúroda. To vše se změnilo roku 1971, kdy rozmary řeky ukončilo až otevření Velké přehrady.

Stavba přehrady byla zpočátku vysmívaná jako nerealizovatelný projekt. S její výstavbou bylo spojeno mnoho politických, finančních i stavebních problémů. V roce 1956 vypověděla Světová banka na nátlak USA původně přislíbenou finanční půjčku na stavbu. Aby získal prostředky na tak náročnou stavbu, rozhodl se egyptský prezident Násir k radikálnímu kroku a zestátnil Suezský průplav. Toto rozhodnutí vedlo k tzv. suezské krizi, kdy Velká Británie, Francie a Izrael vojensky průplav obsadily. Krizi nakonec uklidňovalo OSN.

Asuánská přehrada (Egypt)

Financování projektu nakonec nabídl Sovětský svaz, společně s pomocí svých odborníků. Stavba tak započala v roce 1960 a práce trvaly 11 let. Přehradu budovalo 35 tisíc lidí a 451 lidí během stavby zemřelo. Přehrada je 111 metrů vysoká a dlouhá 3,8 kilometru. Voda z přehrady pohání hydroelektrárnu.

Na délku přehrada měří 3600 m, šířku základny má 980 m. Bylo na ni spotřebováno 18x více materiálu, než na Velkou Cheopsovu pyramidu. Spolupráci při výstavbě dokládá Památník sovětsko – egyptského přátelství a spolupráce. Přehrada byla dostavěna až po Násirově smrti, slavnostní otevření provedl prezident Sadat dne 15. ledna 1971.

Velká přehrada ale není první v pokusu zkrotit Nil. O šest kilometrů dál po proudu leží Stará asuánská přehrada, zprovozněná v roce 1902. Postavili ji Britové na počátku 19. století. Tehdy byla nejrozsáhlejší obdobnou stavbou tohoto druhu a měly nejvyšší přehradní na světě. Přehrada byla dvakrát zvýšena aby mohla plnit stále se zvyšující požadavky jak na úrodnou půdu, tak na výrobu elektrické energie.

Asuánská přehrada (Egypt)

Velká část někdejší Dolní Núbie dnes leží na dně Násirova jezera. Je to jedna z největších umělých vodních nádrží na světě. Zabírá plochu 5 244 kilometrů čtverečních a zasahuje až do Súdánu. Obsahuje 170 milionů krychlových metrů vody. Toto množství dostačuje k pokrytí potřeb Egypta v období sucha. Jezero se nazývá také někdy Násirovo moře a jako vnitrozemské moře skutečně vypadá. Táhne se do délky 510 kilometrů a hloubka dosahuje místy až 180 metrů.

Už první asuánská přehrada přinutila obyvatelstvo k přesídlení do vyšších poloh, ovšem méně úrodných. Kvůli stavbě Velké přehrady muselo být přesídleno asi 90 tisíc lidí a díky monstrózní záchranné akci UNESCO byly přemístěny i chrámy včetně Abú Simbelu. Přehrada zregulovala rozmary řeky a díky ní nastoupil zemědělský a průmyslový rozvoj do té doby nemyslitelný. Obdělávaná půda se díky přehradě rozšířila o 30% a výroba elektřiny se zdvojnásobila. Po dlouhém obdobím sucha a historicky nejnižší hladině Nilu, byl Egypt díky přehradě uchráněn hladomoru, který postihl Súdán a Etiopii.

Na druhou stranu má přehrada i negativní účinky. Zdi zachycují nánosy, které dříve zúrodňovaly půdu, jíž však dnes ohrožují ložiska soli. Také nilská delta již nezaplavovaná každoročními nánosy přinášené povodněmi dnes ohrožuje mořská eroze. Z delty vymizely také některé druhy ryb.

Asuánská přehrada (Egypt)

K Velké přehradě se dostáváme stejně jako ostatní návštěvníci zastávkou na zpáteční cestě z výletu do Abu Simbelu. Přehrada je velmi silně hlídaná a smí se tady zůstat jen pár minut. Přehrada sama nevypadá na první nijak velkolepě, což je způsobenou především její rozlehlostí do šíře.

Přehrada je naprosto strategickým místem a její bezpečnost je pro zemi zásadní otázkou. Pokud by se hráz protrhla, spláchla by zřejmě voda z jezera téměř veškerou egyptskou populaci do Středozemního moře. Není proto divu, že je oblast vysoce chráněna. V okolí jsou rozmístěny radary a dokonce i protiletadlové rakety. Útokem na přehradu hrozil kdysi Izrael a dokonce i Libye.

Zajímavou turistickou atrakcí jižního Egypta je rybaření, které by si asi málokdo spojoval právě s touto vyprahlou pouštní oblastí. Násirovo jezero je ale známé množstvím ryb, které tady dorůstají nevídaných rozměrů.

Booking.com