Pařížská radnice – Hotel de Ville

Hotel de Ville - Pařížská radnice (Francie)
Hotel de Ville - Pařížská radnice (Francie)

Třebaže pařížským symbolem je Eiffelova věž a davy turistů každoročně míří na místa jako katedrála Notre Dame, bazilika Sacré Coeur, Montmartre, Louvre nebo Vítězný oblouk, až tu jednou budete, neměli byste si nechat ujít ještě jedno velice zajímavé, a přitom turisty spíše přehlížené místo: pařížskou radnici známou jako Hotel de Ville.

Radniční budova v samotném centru Paříže slouží jako centrum pařížské administrativy již několik staletí. Úředníci zde poprvé usedli za stoly v roce 1357, tedy ve stejném roce, kdy byl v české metropoli vybudován Karlům most. Od té doby je radnice tradičně symbolem pařížských povstání, vzpour a revolucí, o nichž nebyla ve francouzských dějinách nikdy nouze. Radnice sloužila jako kulisa povstání Étienna Marcela již v roce 1358, ale slyšet o ní bylo především v bouřlivém devatenáctém století. Tehdy na náměstí Place de l'Hôtel-de-Ville proběhla například červencové revoluce (1830), únorová revoluce (1848) a pařížská komuna (1871).

Dnes má Hotel de Ville renesanční podobu, ale nebylo tomu tak vždy. Zpočátku se jednalo o nevýznamnou středověkou stavbu, dům s podloubím sloužil původně jako tržnice. Étienne Marcel ji získal pro pařížskou obec ve zmíněném roce 1357. Renesanční přestavby se budova dočkala v 16. až 17. století (trvala bezmála sto let, od roku 1533 do roku 1628). Fasáda je zdobena sochami historických osobností, které se zasloužily o rozvoj Paříže nebo francouzské kultury, politiky, vědy či historie všeobecně, najdeme tu například podobiznu filosofa Voltaira, kardinála Richelieua, malíře Eugena Delacroixe či pohádkáře Charlese Perraulta.

Funkce starosty Paříže byla zavedena po revoluci v roce 1789, předtím zde vládli tzv.  prévôts des marchands (ten poslední byl za revoluce popraven). Za tři staletí se ve funkci vystřídalo sedmnáct starostů. Od roku 2014 stojí v čele Paříže poprvé žena, je jí šestapadesátiletá Anne Hidalgo španělského původu.

Booking.com