Pontivy je město uprostřed Bretaně se stopami rodu Rohanů s jejich zámkem

Pontivy (Bretaň – Francie)
Pontivy (Bretaň – Francie)

Přestože je Bretaň poměrně chudým regionem v porovnání s ostatními regiony Francie, nabízí mnoho tváří pro cestování a výlety. Většina zdejších měst a městeček je spjata se středověkem nebo obdobím mnohem starším, například megality v Carnacu, které byly vystavěny v dobách neolitu. Mnohá města ukazují typickou středověkou architekturu a případně i opevnění. Jedním z takových měst je Pontivy, ležící dalo by se říci uprostřed Bretaně. Odsud je také výhodné spojení do dalších měst a k dalším zajímavostem regionu.

V Pontivy na zámek Rohanů i k bazilice Notre-Dame

Pontivy je městem knížecího rodu Rohanů. S tímto rodem je také velmi těsně spjato městečko Josselin se zámkem Château de Josselin, který je symbolem nejen tohoto rodu, ale i regionu Bretaň obecně. Zde v Pontivy najdeme také zámek rodu Rohanů (Château des Rohans), který je do jisté míry podobný tomu v Josselin. Působí tajemně a okázale. Historické jádro Pontivy protíná řeka La Blavet. Na obou stranách pobřeží najdeme typické středověké domy. Přes řeku nechal v 7. století postavit mnich Ivy most, který je jednou z nejstarších památek města. Mezi další pamětihodnosti patří bazilika Notre-Dame-de-Joie a kostel sv. Josepha. Z mostu je skvělý pohled na celé město na obě strany pobřeží.

Pontivy je těsně spojeno s rodem Rohanů

Pontivy, podobně jako přibližně stejně veliké město Auray, se chlubí středověkým jádrem města. Odkaz rodu Rohanů je zde stejně silný jako v Josselin. Pro další cestování po regionu můžeme vybrat k návštěvě město Vannes, asi 60 km na jih. Zde je ukázka středověkého stylu ve větším měřítku a je prakticky nejstarším městem Bretaně a jedno z nejdůležitějších vévodských měst celé Francie. Pontivy jsou městem sice nevelkým, ale stejně významným a na památky bohatým jako větší města.

Booking.com