Zámok Hlohovec: najväčšia pýcha tohto mestečka

Zámok Hlohovec (Hlohovec - Slovensko)
Zámok Hlohovec (Hlohovec - Slovensko)

Zámok Hlohovec sa nachádza v neveľkom mestečku rovnakého názvu. Nájdete ho na okraji rozsiahleho stromového parku s francúzskymi terasami. Hlohovec patrí do Trnavského kraja a od krajského mesta Trnava je vzdialený len 20 km. Zámok patrí k najväčšej pýche tohto mesta, v obľube ho majú miestni obyvatelia aj turisti.

Zámok, ktorý dýcha históriou, si prešiel všeličím. Pôvodne to bol stredoveký hrad a prvé zmienky o ňom sa objavili v 11. storočí v Zoborskej listine. Vystriedali sa tu viaceré významné šľachtické rody, k posledným majiteľom patrili Erdődyovci. Práve oni dali hrad prebudovať na pohodlné pánske sídlo v barokovom štýle. Obývali ho až do roku 1945 a vyhnalo ich sovietske vojsko, ktoré prišlo do mesta.

V 50. až 90. rokoch minulého storočia zámok slúžil ako výchovný ústav pre mládež. V tomto čase došlo k značnému poškodeniu a historická pamiatka začala pomaly chátrať. Úpadok zámku sa ešte viac prehĺbil po zrušení ústavu, odvtedy ostal opustený a nevyužitý.

Hoci Zámok Hlohovec dlhé roky chátral, napokon sa ho podarilo zachrániť. S jeho obnovou sa začalo v roku 2014 a pokračuje sa v nej dodnes. Majiteľom zámku je mesto. Niektoré časti zámku sú za poplatok prístupné verejnosti, no v budúcnosti sa ráta so sprístupnením ďalších historických častí tejto pamiatky. Zaujímavosťou je možnosť 3D prehliadky či virtuálnej reality cez tablety. Návštevníci tak majú lepšiu predstavu o tom, ako zámok vyzeral v čase jeho najväčšieho rozkvetu.

V minulosti zámok nemal núdzu o vplyvných hostí. Navštívil ho napríklad český kráľ, rakúsky arcivojvoda, posledný rímskonemecký cisár, rakúsky cisár František I. či cisár František Jozef I., ktorý sem zavítal kvôli veľkým vojenským manévrom.

Kedysi bol na zámku honosný nábytok a vzácne umelecké diela, no v súčastnosti sa v ňom nachádza len minimum z týchto vzácnych predmetov. Mnohé z nich boli zničené a iné sa presunuli do múzeí či ďalších slovenských hradov. K najznámejšiemu hodnotnému artefaktu patrili zlaté sane z 18. storočia, na ktorých sa údajne vozila aj cisárovná Mária Terézia. Tie sú momentálne v zbierke Slovenského národného múzea - Múzeum Červený Kameň v Častej. Zaujímavé obrazy sa zas preniesli do galérie v Bojnickom zámku.

Nemenej zaujímavé je okolie Hlohovský zámku, nachádzajú sa tu krásne terasy, kaplnka, empírové divadlo, jazdiareň, záhradný altánok či zvyšky rôznych romantických stavieb. V širšom okolí je rozsiahly park s jazierkom, ktorý je ideálnym miesto pre rodinné prechádzky.

Kaplnka bola kedysi pútnickým miestom. Schádzalo sa tu mnoho ľudí, pretože vždy na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) sa tu konala takzvaná Zámocká púť. Empírové divadlo poctil svojou návštevou svetoznámy hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, aj preto sa pred budovou nachádza jeho pamätník s bustou. Aj tieto fakty sú určite dobrým dôvodom, aby ste pri návšteve zámku nevynechali ani jeho okolie.

V súčastnosti je Zámok Hlohovec prístupný širokej verejnosti podľa aktuálne platných otváracích hodín. Často sa priamo v zámku alebo v jeho okolí konajú výstavy fotografií, sôch, obrazov, usporadúvajú sa tu rôzne kultúrne podujatia vrátane koncertov či divadelných predstavení a podobne. Zámok vďaka tomu po dlhých rokoch úpadku opäť žije a teší sa obľube nielen u miestnych obyvateľov.

Booking.com