Indonésané oslavili své 78 narozeniny

Oslavy Dne nezávislosti Indonésie
Oslavy Dne nezávislosti Indonésie

Indonésané oslavili své 78 narozeniny? Co bylo před tím? Na skok do indonéské ne-indonéské historie.

17. srpen jako připomínka počátku nezávislého období na žebříčku, co se populace týče čtvrtého státu světa. Indonésie je zemí, nacházející se na jiho-východě asijského kontinentu, dohromady čítá okolo 19 000 ostrovů z nichž hlavních pět je nejvíce obydlených. Dohromady tu, podle Světové banky, žije 273,8 miliónů obyvatel. Jedná se o stát na rozlohu s nejvyšším číslem populace vyznávající islámské náboženství.

Oslavy národního dne nezávislosti je pro místní vždy příležitostí k setkávání a oslavám. Tento den děti nemusí do školy a i ostatní veřejné instituce pro tento den zůstávají zavřené. V hlavním městě Jakartě se pravidelně sházejí tisíce lidí v tradičních krojích své kultury, nebo jednoduše s vlaječkami v rukách či na tvářích u národního památníku Monas, který se nachází přímo uprostřed náměstí Medan Merdeka. Ten byl vystaven právě na počet boje indonéského národa za nezávislost.

Daleko před naším letopočtem…

První lidé do Indonésie dorazili asi před 40 000 lety, kdy byla hladina moře nižší a spojena s asijským kontinentem pozemním mostem. Na konci doby ledové, tedy přibližně asi 10 000 př. n. l. , do oblasti dorazila nová vlna obyvatel. Týkalo se zejména o lovce zvěře a sběrače měkkýšů či  rostlin. O něco později, si lidé osvojili zemědělské schopnosti, začali pěstovat taro (plodina připomínající brambor či batát), dále pak banány, proso a rýži. Zdokonalovali se ve výrobě keramiky a kamenných nástrojů. Kolem roku 700 př. n. l. se však na území dnešní Indonésie dostává kouzelný bronz a železo. Lidé byli zdatnější v pěstování rýže, osvojili si primitivní zavlažovací systém, který výrazně dopomohl ke zlepšení celkové produkce. Časem se zde objevila organizovaná království.

Přibližně v roce 400 př. n. l. se do Indonésie dostává vliv buddhismu a hinduismu, zejména díky obchodu s nedalekou Čínou a Indií. Jednotlivá buddhistická a hinduistická království postupně v oblasti vzkvétala a vytvářela civilizace, které existovaly mezi sebou s občasnými střety. V 7. století vzniklo na ostrově Sumatra mocné buddhistické království Srivijaya. Kontrolovalo velkou část Indonésie až do roku 1290, kdy bylo dobyto hinduistickou říší Majapahit z Jávy. Majapahit (1290-1527) sjednotil většinu dnešní Indonésie a Malajsie. Přestože království Majapahit bylo, co se do rozlohy týče obrovské, v jeho hlavním zájmu byla spíše kontrola obchodních cest než územní expanze. Mezitím islámští obchodníci představili svou víru Indonésanům v obchodních přístavech, a to okolo 11. století. Islám se pomalu rozšířil po celé Jávě a na Sumatře. Ostrov Bali zůstal většinově hinduistický, a tak je tomu i do dnes. Islámské sultanáty ovládaly území až do 15. století, kdy se na řadu dostaly první zámořské objevy. V roce 1511 dobývají oblast Portugalci.

Koloniální Indonésie…

Portugalci ovládli části Indonésie v šestnáctém století, ale neměli dostatek síly, aby se tam udrželi ve svých koloniích. V roce 1602 tak přebírají oblast Holanďané, kteří se tak zapojují do obchodu zejména s kořením. Opojná vůně exotického zázvorového koření, muškátového oříšku nebo skořice na ostrovech přitáhla Španěly nebo Angličany, jež se taktéž rozhodli k indonéským břehům hledat bohatství pro svou zemi. Ale byli to Nizozemci, kteří pod vlajkou VOC na volné noze nakonec položili základy moderního indonéského státu. Portugalsko bylo vytlačeno na Východní Timor, stát nacházející se na okraji Timorského moře mezi hranicemi Indonésie a Austrálie. Dnešní Indonésie se tak stala Nizozemskou východní Indií, a to až do 20. století.

Nacionalismus a nezávislost

Kolonizace Indonésie, která byla motivována nizozemskými ekonomickými zájmy, byla v Evropě líčena jako tzv. civilizační mise. Tedy jednalo se o koncept, že Nizozemci jakožto civilizovaná a moderní společnost jedou vzdělávat primitivní a zaostalé Indonésany. Ti, kteří slibovali přivést tzv. civilizaci na jiho-východ Asie, ve skutečnosti používali brutální a kruté způsoby, jak manipulovat s obyvatelstvem pro svůj vlastní ekonomický zisk. Během koloniální nadvlády se holandské síly pravidelně dopouštěly zvěrstev a indonéští civilisté byli mučeni, znásilňováni a popravováni. I na konci nizozemské nadvlády bývávalo běžné, že se tisíce bojovníků za nezávislost Indonésie posílaly do tvrdého vězení. Ti, kteří vedli tato zvěrstva jsou v Evropě většinou centrem posměchu, a byla jim odebrána veškerá ocenění za dřívější službu pro vlastní zemi. Avšak najdou se i tací, kteří jsou stále považováni v Nizozemsku za hrdiny.

Takový důstojník Jan Pieterszoon Coen vedl výpravu na dobývaní ostrovů Banda, a byl tak přímo zodpovědný za zabití skoro celé populace této oblasti. Byl taktéž odpovědný za odvoz několika stovek Indonésanů do hlavního města Batavie, dnešní Jakarty, aby zde sloužili jako otroci. I přesto je do dnes v Evropě oslavovaný, a i přes četné protesty jeho socha v holandském Hoornu stále stojí. V březnu 1942 Japonci obsadili Indonésii a vyhnali Nizozemskou nadvládu. Zpočátku byli Japonci vítáni jako osvoboditelé, avšak i jejich brutalita a represe vedla ke zvýšení nacionalistické nálady v zemi.

Po porážce Japonska v roce 1945 se Nizozemci pokusili vrátit do jedné ze svých nejcennějších kolonií. Obyvatelé Indonésie zahájili čtyřletou válku za nezávislost a plnou svobodu získali za pomoci OSN v roce 1949. První dva prezidenti, jmenovitě Sukarno a Suharto byli autokraté, kteří se spoléhali na kontrolu populace skrze armádu. Avšak od roku 2000 jsou veškeří prezidenti voleni na základě svobodných voleb, alespoň podle oficiálního znění. Dnes je prezidentem muž jménem Joko Widodo, kterému místní neřeknou jinak, než Jokowi.

Den nezávislosti je však čítán již ode dne roku 1945. Tedy letos jsou to 78. narozeniny této daleké a záhadné krajiny z názvem Indonésie.

Všechno nejlepší, Indonésie.

Booking.com