Bolesti a nemoci Afriky

Komár a malárie
Komár a malárie

Zaostalý černý kontinent, kde chybí základní lékařská péče, vitamíny, hlavní potraviny. Lidé trpí hladem, nemocemi ze znečištěné vody a virem HIV je nakaženo údajně až 67% populace. Už v roce 2009 byla úmrtnost na AIDS v Africe 72% lidí. Největší počet nakažených je evidován v Jihoafrické republice, Keni a Ugandě, kde se ovšem v boji proti AIDS daří. Počty nakažených se pohybují v řádech milionů obyvatel. V roce 2001 byl celkový počet nakažených 28,1 miliónů afričanů.

Ohrožení virem HIV

Děti se virem HIV nejčastěji nakazí při porodu, průchodem matčiných porodních cest. Toto onemocnění devastuje všechny země především v subsaharské Africe. Krutou pravdou je, že na AIDS umírají především kvalifikovanější a vzdělanější lidé: učitelé, farmáři, zdravotníci, pracovníci státní správy a jiní mladí specialisté. Díky AIDS také nelze očekávat zlepšení životní úrovně právě v subsaharské Africe. Například ve Svazijsku je v současné době 36% dívek zaměstnáno péčí o své příbuzné s onemocněním AIDS, místo aby chodily do škol. Afriku ovšem ohrožují i nemoci, proti kterým se můžete dát očkovat. Důležitá je prevence.

Malárie

Asi nejznámější infekční onemocnění Afriky, které se vyskytovala už na lodích objevitelů v 15. století. Více než milion lidí podlehne ročně malárii a ve většině případů jde o děti mladší pěti let. Inkriminovanou oblastí je tropická a subsaharská Afrika. Přenašečem této nemoci na člověka je komár rodu Anopheles.

Africké děti

Lepra

Malomocenství nebo Hansenova nemoc též zvaná lepra je infekční onemocnění, které napadá periferní nervy a jiné chladnější oblasti těla – kůži a sliznice. Zdroje popisující vznik této nákazy se liší, ale nejvíce pramenů se shoduje na původu z Afriky, odkud se následně rozšířila do Indie a Číny. Léčba malomocenství spočívá v podávání kombinace velice silných antibiotik, které v Africe nejsou k sehnání. Mezi nejvíce postižené oblasti patří Benin, Gambie, Libérie a Sierra Leone, tedy západ černého kontinentu.

Břišní tyfus

S tímto bakteriální onemocnění bojují především v Libyi. Přenáší se stravou nebo kontaminovanou vodou, vyskytuje se ve všech zemích s teplým klimatem a nízkým hygienickým standardem. Léčba břišního tyfu je opět podporována především antibiotiky. Příznaky jsou vysoká horečka, zimnice, Nízká srdeční frekvence, průjem, bolesti hlavy, svalů a nechutenství.

Tuberkulóza

Tuberkulózou, též TBC, trpí především obyvatelé Egypta, Libérie, Mosambiku, Namibie, Pobřeží Slonoviny, Toga a Sierry Leone. TBC napadá plíce, šíří se vzduchem a zhruba jedno z deseti onemocnění přejde v aktivní tuberkulózu. Pokud se neléčí, způsobuje úmrtí ve více než 50% případů. V Africe tuberkulóza postihuje převážně adolescenty a mladé lidi.

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice je akutní infekční onemocnění, krvácivé horečnaté onemocnění přenášené komáry způsobuje rozsáhlé epidemie v tropických oblastech rovníkové Afriky a Jižní Ameriky. Účinné očkování proti žluté zimnici je dostupné už 60 let. Očkování před cestou do těchto oblastí je pro cestovatele povinné. Musí se provádět nejpozději deset dní před vycestováním. Vakcína, která chrání organismus po dobu deseti let, se podává jednorázově podkožně. Příznaky onemocnění žlutou zimnicí jsou vysoké horečky, které většinou trvají tři až čtyři dny. V druhém stádiu závažného onemocnění se celkový stav rychle zhoršuje, obličej bledne, objevuje se krvácení do sliznic ústní dutiny, trávicího ústrojí a do kůže. Typickým symptomem jsou černé zvratky, nemocný zvrací natrávenou krev. V těžkých případech pacient umírá šestý až sedmý den po vypuknutí této tropické nemoci.

Booking.com