Dachla - oáza moderní i prehistorická

Oáza Dachla (Egypt)
Oáza Dachla (Egypt)

Takto si většina z nás oázu asi nepředstavuje. Příjezd do Dachly totiž připomíná spíš průjezd úrodným údolím Nilu. Nenechte se ovšem mýlit. Za zelenými lány políček podél cesty už začíná písek a za pásmy palem sem tam vykukují písečné duny. Z Farafy sem jedeme již několik hodin v přeplněném autobuse a Dachla se nepodobá žádné z oáz, které jsme dosud viděli. Není to jen vesnice nebo město, je to několik desítek kilometrů zelených ostrůvku tvořených několika vesnicemi a městečky Mút a Al-Qasr.

Dachla je poměrně velká oáza, i když rozlohy největší oázy Chargy vzdálené odsud 190 km nedosahuje. Oázou vede hlavní silnice a některá místa jsou spojena ještě menšími silničkami. Nachází se tady na šest stovek přírodních pramenů a jezírek. Obyvatelé Dachly v oáze pěstují mnoho různých plodin jako třeba pomeranče, datle, olivy, manga, meruňky, pšenici i rýži. V oáze žije asi 70 tisíc lidí.

Oáza Dachla (Egypt)

Podle všeho byla Dachla osídlena již v dobách prehistorických. V okolních skalách se našlo mnoho prehistorických maleb. Dříve se tady pravděpodobně nacházelo velké jezero. Když vyschlo, obyvatelé se přestěhovali k Nilu.

Hlavním městem oázy je městečko Mút, které je i jejím dopravním uzlem. Mút je jinak poměrně standardní egyptské malé městečko. Poněkud netradičně však působní záliba místních zemědělců ve velkých slaměných kloboucích, které jim dávají tak trochu latinskoamerické vzezření. Každopádně nikde jinde v Egyptě jsme už nic podobného neviděli.

Oáza Dachla (Egypt)

Mút je výsledkem výstavby v rámci vládního projektu osídlování Nového údolí. Avšak i Mút má svou historickou část, jeho staré město s citadelou na kopci je však již celé rozpadlé a pohyb tady je i dosti nebezpečný. Opuštěné domy nemají již nejlepší statiku a u citadely jsou pod zemí jsou totiž různé hrobky a můžete se snadno i někam propadnout.

Asi 35 km od Mútu směrem do Chargy leží vesnice Balát, která má podobné zachovalé středověké město jako Al-Qasr. Kousek odtud je Bašendí, vesnice s několika římskými hrobkami. Nejzajímavějšími jsou hrobka Paši Hindího a Kitanesova hrobka. Mezi oběma místy je odbočka k 2 km vzdálenému Ajn al-Asíl, tzv. Studně původu. Je to sídliště z dob Staré říše, díky kterému se potvrdila hypotéza, že v té době již existovaly styky mezi Dachlou a Nilským údolím. Za dalšího 1.5 km narazíte na starou nekropoli Kíla ad-Dabba. Za poslední vesnicí jménem Tenéda jsou k vidění již zmiňované prehistorické malby.

Oáza Dachla (Egypt)

V poměrně blízké vzdálenosti od Mútu můžete vidět písečné duny, i když tyto nejsou tak pěkné jak hlouběji v poušti. Na druhou stranu směrem Al-Qasru je také mnoho zajímavých míst. Jsou to například hrobky al-Muzauwaqa, chrám Dér el-Haggar, horké prameny Bir al-Džebel nebo Mút Taláta.

Většina cestovatelů se ubytovává v Mútu. Výběr hotelů je tady celkem slušný a najdete i restaurace se skvělým výběrem jídla. Malými dodávkami vyjíždějícími z centrálního seřadiště se můžete vydat na výlety po okolí. Mnoho restaurací a hotelů také dokáže promptně zařídit výlet po zajímavostech v oáze a výlet do pouště.

Booking.com