Omiš (Chorvatsko)
Omiš (Chorvatsko)

U ústí řeky Cetiny, jižně od Splitu se nachází starobylé chorvatské město Omiš. Město obklopené nádhernou přírodou a skálami. Historické centrum Omiše se nachází na východním břehu řeky Cetiny. Název města pochází z doby antiky ze slova Oneon, které znamená město na břehu. V době středověku patřilo k významným pirátstkým centrům a pirátství tvořilo významný příjem zdejších obyvatel. K tomu jim značně napomáhala poloha města a jejich lehké a rychlé lodě. Místní knížata po dlouhá staletí prováděli pirátské nájezdy na obchodní loďstva mocných Benátek, Dubrovníku, Splitu ... V 15. století je město spolu s celou Dalmácií prodáno Benátkám. V 19. století pak město připadá postupně Rakousku a Francii, aby nakonec do konce 1. sv. v. bylo součástí Rakouska.

Omiš (Chorvatsko)

Patron Omiše

Patronem města je svatý Jan Nepomucký, který byl svržen z Karlova mostu do Vltavy. Na jeho počest se také koná vždy 16. května koná Den města Omiš. Během celého týdne pak probíhají oslavy spojené s koncerty a procesími. Dalším festivalem je v srpnu konaná Rybářská noc kdy se zájemci mohou zúčastnit nočního rybolovu.

Omiš (Chorvatsko)

Památky v Omiši

Původně byl Omiš důmyslným obranným komplexem, bylo obehnáno hradbami (z kterých se zachovali už pouze ty jižní) a pevnostmi. Jednou z nejvýznamnějších památek je stará pirátská pevnost nacházející se na vrcholu nedaleké hory. Toto místo poskytovalo skvělý přehled o případných blížících se nepřátelích a v případě potřeby bylo možné odtud svrhnout na město kamení, které by město zničilo a tím zabilo i nepřátele. K tomu ale naštěští nikdy nedošlo. Další pevností je pak benátská Mirabela z 13. století, která i nynějším návštěvníkům poskytuje kouzelný pohled na celou tuto úchvatnou krajinu. Mezi další pamětihodnosti pak patří místní kostelíky.

Omiš (Chorvatsko)

Vlastní střed města tvoří hlavní náměstí, piazza, rozkládající se mezi západní a východní městskou branou. Hlavní ulice byla po staletí tzv. Fošala (na místě někdejšího příkopu), je však současně i hlavní tranzitní silnicí, a tak se běžný každodenní život přenesl do sousední uličky kypící životem, s vinnými sklípky, kavárničkami, restauracemi a obchody.

Omiš (Chorvatsko)

Turistický ruch v Omiši

Tato oblast je známá svou rozlehlou písečnou pláží, která se svažuje do moře písečnou mělčinou (až 700 m daleko do moře). Je to ideální místo pro koupání malých dětí, proto se také Omiš stala oblíbeným místem pro rodinné dovolené a samozřejmě díky impozantní přírodní scenérií. Je to ideální místo i pro aktivní dovolenou – ať už se jedná o paragliding, horolezectví, rafting a mnohé další. Najdete tu místo přímo předurčené pro příjemné prázdniny a ubytování v mnoha domáckých apartmánechUbytování v celém Chorvatsku - apartmány a pokoje s přímými kontakty na majitele www.UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz

Omiš (Chorvatsko)
Booking.com