Zámek Schönbrunn ve Vídni (Rakousko)
Zámek Schönbrunn ve Vídni (Rakousko)

Hlavní město Rakouska Vídeň, které jsem již několikrát navštívil, mi přirostlo k srdci natolik, že jsem se rozhodl vás s ní blíže seznámit. Vídeň je jedním ze čtyř nejnavštěvovanějších metropolí mezi něž patří Praha, Londýn, Paříž a Vídeň. Toto krásné město ležící na evropském veletoku Dunaji, oplývá nesčetnými památkami. Jedním z nejznámějších symbolů Vídně je zámek Schönbrunn se svými rozsáhlými zahradami. Stavba byla vystavěna v 17. století podle rakouského architekta J. B. Fischera a bez větších rekonstrukcí si zachovala dnešní podobu . Za vlády Habsburků se stala sídlem Marie Terezie a jejího manžela Františka I a jejich 16 dětí.

Mezi další významné obyvatele schönbrunnského zámku patřil v letech 1805 -1809 francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte. Zámek má více než 1400 místností, návštěvníkům je zpřístupněno pouze 50 z nich. V schönbrunnských zahradách nalezneme pečlivě zastřižené keře a záhony s rozmanitými druhy květin, skleník s palmami a zoologickou zahradu. Na pahorku zahrady vyhlíží majestátný památník Glorie, připomínající rakouské vítězství nad Prusy u města Kolín.

Zámek Schönbrunn ve Vídni (Rakousko)

Další vídeňskou, turisty hojně navštěvovanou památkou je kostel svatého Štěpána – dominanta města. Tato gotická stavba byla postavena v polovině 13. století z níž se do dnešních dnů zachovaly pouze dvě věže a brána kostela. Věže jsou zpřístupněné návštěvníkům a nabízí neopakovatelný výhled na město. V katakombám kostela jsou uloženy ostatky prvních Habsburků.

Vídeň (Rakousko)

Belvedere, areál se dvěma paláci dělící se na horní a dolní patří k jedněm z nejskvostnějších staveb vůbec. Horní Belveder se používal za vlády Habsburků k reprezentačním účelům, oproti tomu Dolní Belveder slouží dnes jako Muzeum baroka a Muzeum středověkého umění. Oba paláce spojuje 500 metrů dlouhá, nedávno rekonstruovaná terasovitá zahrada v barokním stylu.

Hofburg, jenž je dalším vídeňským palácem byl sídlem panovnické dynastie od roku 1276 až do roku 1918 po odstupu z trůnu císaře Karla I. Památka má 19 nádvoří a asi 2500 místností, z nichž je zpřístupněno pouze minimum.

Kunshistorisches (uměleckohistorické) muzeum se svou největší atrakcí, obrazárnou v 1. patře se sbírkou obrazů řadící se do čtyř největších obrazáren na světě, obsahující díla od známých světových malířů jako jsou například Breughela a Rembranta a mnoha dalších světových umělců.

Natruralhistoriches (přírodněhistorické) muzeum nabízí svým návštěvníkům největší sbírku hmyzu na světě, čítají okolo 6 milionů exemplářů.

Maria Theresien Denkmal je obrovský pomník v nadživotní velikosti stojící mezi oběma muzei a zobrazující nejvýznamnější habsburskou panovnici Marii Terezii se svými rádci a pomocníky.

Vídeň (Rakousko)

Prater – jen málokterý z turistů, nezavítá do tohoto zábavního parku vystavěného již v roce 1776, jehož dominantou je obří kolo, ze kterého je nejkrásnější výhled na město.

Vídeň bych doporučil navštívit všem turistům, kteří stále váhají o výběru své dovolené.

Booking.com