San Galgano se vzácnými malbami ukázkou italské gotiky

San Galgano (Itálie)
San Galgano (Itálie)

Toskánko oplývá mnoha památkami a architektonickými skvosty. Jedním je z nich je zřícenina gotického kláštera San Galgano v provincii Siena. Tak jako Florencie je ukázkou a kolébkou renesance, San Galgano ukazuje umění rané gotiky, která vznikala ve 12. století stejně jako tato stavba. Od Sieny je San Galagano vzdáleno 35 kilometrů. Uvnitř se nachází spousta historicky cenných maleb a fresek s převážně křesťanskými motivy.

San Galgano je pojmenována po Galgano Guidottim, narozeným roku 1148 v Sieně, tehdy Chiusdino. Dílo je ukázkou italské gotiky a nalezneme zde snad všechny typické prvky gotického stavitelského slohu. Se svou celkovou rozlohou patří k větším zříceninám. Při procházce mezi mohutnými zdmi se cítíme tak malí a uvědomíme si velikost celé stavby.

V minulosti byl tento klášter zcela jistě velmi důležitým duchovním objektem a do dnešní doby se dochovaly fresky malby, které byly v interiérech. Převážně s náboženskou tématikou. Je chloubou rané italské gotiky a již vstup do zříceniny ukazuje krásu tohoto slohu. Jednou z dominantních památek je meč v kameni, který zde byl zabodnut do kamene na kopci již roku 1180, rok před Guidottiho smrtí. Stavba kláštera začala pravděpodobně v roce 1224, kdy Itálie a ostatní státy poznávaly gotické umění a gotika byla na rozběhu. Zajímavostí italské gotiky je fakt, že si nevšímala samotné konstrukce, nýbrž spoléhá na masivní zdi, které můžeme vidět právě v San Galdano. Je tak typickou ukázkou gotiky Itálie.

V okolí můžeme navštívit také jiná nejen architektonicky zajímavá místa. Za návštěvu zcela jistě stojí Florencie, která je považována za kolébkou renesance. Ale i zde najdete plno gotických staveb. Můžete si tak srovnat oba slohy. Nebo například nedaleká Siena, menší toskánské centrum. Můžeme doporučit také návštěvu Volterry a srázy, které poskytnou skvělý výhled do okolí.

Booking.com