Egypt – Zeměpis a podnebí

Soutěsky v Sinajské poušti (Egypt)
Soutěsky v Sinajské poušti (Egypt)

Egypt leží při pobřežích Středozemního moře a Rudého moře v severovýchodní části Afriky. Země je to velká, ale obydleno je z 995 450 km2 jen 53.800 km2 (5,3%) a kultivováno 33.600 km2 (3,4%). Asi 90% rozlohy tvoří pouště. Většina obyvatel žije v údolí Nilu. Téměř 90% obyvatel tak žije na úzkém pruhu země rozkládající se kolem úrodných břehů řeky Nil.

Egypt sousedí na jihu se Súdánem (1273km), na západě s Libyí a na Sinajském poloostrově s Izraelem (255km). Severní pobřeží omývá Středozemní moře, východní pobřeží lemuje moře Rudé. Celková délka pobřeží 2936km, z toho Rudé moře 1941km, Středozemní moře 995 km.

Naprosto zásadní geografický význam má pro Egypt Nil. Je jedinou stálou řekou v zemi a s délkou 6677 km je nejdelší řekou na světě. Tok řeky je regulován Asuánskou přehradou. Na severu Egypta Nil ústí do Středozemního moře. U Káhiry se řeka děli do několika ramen a rozšiřuje se do 200 m široké delty. Je to jedna z nejobdělávanějších krajin na světě. Na sever od Káhiry se používá označení Dolní Egypt, na jih Dolní Egypt.

Na východě se mezi Nilem a pobřežím Rudého moře nachází Východní poušť tzv. Arabská. Na jihu pak přechází v poušť Núbijskou. Má hornatý a kamenitý ráz. Je to plošina ohraničená na východě horským pásmem v délce 800 km, jehož nejvyšší vrcholky dosahují 2000m.

Na Západě se rozkládá Západní poušť tzv. Libyjská, která je vlastně egyptskou částí Sahary. Tato poušť je splňuje typickou představu písčité pouště s množstvím dun. Nachází se tady nejhlubší egyptská proláklina Kattara (133 m pod hladinou moře).

Na východě dělí Afriky od Arabského poloostrova Suezský průplav. Za ním leží Sinajský poloostrov o rozloze cca 61.000 km2, jehož většinu zabírá Sinajská poušť, která je spíš geografickým prodloužení Východní pouště. Nachází se tady nejvyšší vrchol v zemi Hora Sv. Kateřiny (Gabal Katrín, 2629 m). Dalším známou horou je hora Sinaj. Na Sinaji, ale i ve Východní poušti, je mnoho tzv. wádí. Jsou to koryta vyschlých řek, malá údolí, kde se zadržuje voda v období srážek.

 Podnebí v Egyptě

Ve vnitrozemí převládá kontinentální podnebí, ovšem se silnými teplotními výkyvy. Severní středomořské pobřeží má podnebí subtropické. Zjednodušeně řečeno v Egyptě je celoročně horké a suché klima. Pouze od prosince do února je zejména v severní části země docela chladno, zvláště v noci.

Průměrné teploty jsou v zimním období ve dne kolem 20°C na jihu 31°C. V noci však v Káhiře a na severu mohou klesnout na 8°C. V poušti jsou extrémy ještě silnější. Ve dne horko, v noci teploty mohou klesnout až téměř k nule. Naopak v létě jsou průměry vyšší a teploty dosahují v Asuánu a v pouštních oblastech až 50°C.

Srážky jsou zde velmi nízké. Nejvíc prší na severu, např. v Alexandrii. Naopak na jihu prší velmi zřídka, v pouštních oázách dokonce skoro vůbec. Tam zažijí i dvě desetiletí bez deště.

Z rozpálené Západní pouště vane od března do dubna vítr suchý, horký a prašný vítr zvaný chamsín. Vítr způsobuje písečné bouře. Zbarví oblohu do temně oranžova a dosahuje rychlosti až 150 km/hod. I v uzavřených domech vše pokryje vrstvou písku.

Booking.com