Bratislava - hlavní město Slovenska

Bratislava (Slovensko)
Bratislava (Slovensko)

Bratislava, hlavní město Slovenska,  je jedním z nejmladších hlavních měst Evropy, přitom má za sebou ale velice bohatou historii. Půlmilionové město totiž leží bezprostředně vedle řeky Dunaj, která byla křižovatkou mnoha obchodních cest. Vůbec první stopy osídlení tohoto místa sahají až do mladší doby kamenné.

V roce 1291 získala Bratislava plné městské výsady a mohla se tak stát svobodným královským městem. Středověk přinesl rozkvět obchodu, město se i díky němu stalo jedním z nejvýznamnějších center Uherského království. A po vpádu Turků v polovině šestnáctého století se dokonce stalo centrem Uher, korunovačním místem tamních panovníků. Později se stala Bratislava kolébkou slovenského národního obrození, od roku 1993 je pak centrem samostatného Slovenska.

Bratislava (Slovensko)

A co zajímavého že má toto město pro své návštěvníky? V první řadě je třeba zmínit Bratislavský hrad. Už za časů Velké Moravy tu stála slovanská pevnost a ještě dříve tu měli Keltové své velké oppidum, ale teprve v jedenáctém století byl nad Dunajem postaven olbřímí kamenný palác s kostel svatého Salvátora. V patnáctém století nechal toto místo přestavět Zikmund Lucemburský na gotickou pevnost, z této doby také pochází Zikmundova brána, kterou najdeme na východní straně celého komplexu.

Později prošel hrad i renesanční a barokní přestavbou, poslední rekonstrukce se uskutečnila na začátku padesátých let. Dnes hrad slouží mimo jiné i jako historické muzeum, které dokumentuje historii a vývoj Slovenska od středověku až do dnešních časů.

Bratislava (Slovensko)

Další známou památkou dnešní Bratislavy je rokokový Grassalkovičův palác, který nechala zbudovat Marie Terezie pro svého zástupce v uherských věcech grófa Antona Grassalkoviče v roce 1760. Najdete tu obrovský klid, kterého si jinak ve zbytku Bratislavy moc neužijete. Ale pozor, palác sám není většinou přístupný veřejnosti, projít si můžete jen tamní park – Grassalkovičova zahrada – s jezdeckou sochou císařovny Marie Terezie a pěknou fontánou.

Symbolem Bratislavy je také takzvaná Michalská brána. Její věž měří jednapadesát metrů a její současná podoba je odrazem barokní přestavby v polovině osmnáctého století. Navštívit tu můžete i muzeum věnované zbraní, na něž odkazuje replika děla před samotnou bránou.

Na své si ale přijdou i fanoušci sakrální architektury, Bratislavu totiž mimo jiné zdobí i gotický Dóm svatého Martina. V něm byli svého času (1563 – 1830) korunováni uherští králové. Na vrcholu zdejší novogotické věže najdete dnes i symbolicky vystavenou kopii uherské královské koruny, na začátku září se tu pak každoročně pořádá slavnost spojená s touto tématikou.

Bratislava (Slovensko)

Jednou z nejstarších budov Bratislavy je i Stará radnice ze třináctého století. Zde si dnes můžete prohlédnout další velkou výstavu, která je věnovaná dějinám města nad Dunajem. Nad soutokem právě Dunaje a Moravy se nachází hrad Devín, který sloužil v raném novověku jako rezidence šlechtických rodin. Bohužel, tuto velkou památku zničila v roce 1809 Napoleonova vojska, později zde bylo centrum odporu Slováků proti uherské šlechtě. Při návštěvě nemusí jít ale jen o hrad jako takový, protože v okolí se nachází opravdu fantastická přírodní scenérie.

A ještě jeden odkaz pro turisty – je jím palác Mirbachov, který nechal v rokokovém stylu vystavět pivovarník Michael Spech, dnes se jedná o nejzachovalejší stavbu starého Prešpurku, jak se dříve Bratislavě říkalo. V jeho zdech se v současnosti nachází Galerie města.

Z Bratislavy se dají podniknout i různé zajímavé výlety do okolí. Malé Karpaty, oblast Podunají, nebo třeba i Trenčín, pokud si zajedete trochu na sever. Ale určitě to stojí za to, uvidíte třeba památný odkaz na římské legionáře nebo Trenčínský hrad.

Booking.com