Lesotho: Řeč těla a potřesení rukou

Krajina v Lesotho
Krajina v Lesotho

Zaujalo mě pojetí dvojčat ve společnosti Lesotha. Přišlo na to, když nám jeden místní dědeček vyprávěl, že jeho bratr ještě neměl pohřeb, a to už je po smrti skoro třicet let. Prý čeká jen na něj, aby mohl odpočívat v pokoji. Byli totiž dvojčata, a prý si vůbec nebyli podobní, jeho bratr zemřel ještě předtím než si oba stihli najít nevěstu.

Dvojčata se v Lesothu považují za jednu osobu, když se například ožení jeden, nic se neděje, jen se vyřídí formality, až když se ožení druhý, následuje velká hostina pro oba páry. Když jeden z nich zemře, nikdo nesmutní, jeho dvojče jej brzy ráno pochová, stará se o rodinu a život pokračuje dál, až když zemře i druhý, udělá se velký pohřeb pro oba. A takových zvyklostí a událostí jsme v Lesothu poznali a prožili spoustu.

Řeč těla

Brzy si zvyknete na jiné, trojfázové, potřesení rukou, kdokoli z Lesotha vám jej ochotně vysvětlí. Místní jsou totiž velmi zdílní a přátelští. Pak si, při běžné mluvě, všimnete řeči těla. Pokud vám někdo nevěří, bude si přejíždět ukazováčkem po rtu, pokud je něčeho hodně, pak ten, kdo s vámi mluví bude tlouct dlaní jedné ruky do zatnuté pěsti ruky druhé. V podstatě jsou gesta podobná, jen u nich jsou výmluvnější a zřetelnější.

Jazyk v Lesothu

Tak jako všude jinde na světě i v Lesothu domorodce potěší, pokud k nim člověk promluví pár slov v jejich rodném jazyce. Mě fascinovalo mlaskání, které reprezentuje písmeno q. Takže se nelekejte, pokud uslyšíte jinak vyslovaná místa jako Quaqua, Quachas Nek a podobně. Mlaskání má třeba u křováků tři typy. Každé mlasknutí je pro jedno písmeno, ale tady v Lesothu mám pocit, že jsem vypozorovala mlasknutí jen jedno.

Sesotho (jižní sotho)

Úředním jazykem je angličtina. Používají tu i jazyk zulu nebo xhosa. Někdy se v jazyce Sestho písmeno L čte jako D, třeba Lumela, která se čte dumela. Znamená to dobrý den. Podle toho koho zdravíme, můžee přidávat i přídomek. Nejčastěji jsme používali dobrý den, pane, což je Lumela me a dobrý den, paní, to je zase Lumela ntate. A množné číslo od lumela me je lumelang bome. A to mi místní tvrdí, že to není složitý jazyk. Ne se řekne Ae a ano se řekne Ea. Ve vyslovování je velký rozdíl.

Fráze sesotho

Než odjedete do Lesotha měli byste se naučit alespoň pár základních frází. Například Jak se máš? O phela joang, čti o pela žoang? A nebo Ke phela hantle - Mám se dobře. A poslední na shledanou Tsamaea hantle, doslova to znamená odejděte v dobrém. Khotso Pula Nala je národním heslem.

Khoso, pula, nala

Nejkrásnějším místem země je příroda Dračích hor, kde byl zřízen Národní park Sehlabathebe. Národní heslo Lesothanů zní Khoso, pula, nala, což znamená Mír, déšť, blahobyt. Lesotho je jedinou zemí na světě, jejíž území leží výše než 1000 m nad mořem.

Zdravotní péče

Výskyt zdravotnických zařízení v Lesothu je omezený. Kvalitní zdravotní služba je k dispozici v jihoafrickém Bloemfonteinu, což je asi 140 km západně od Maseru. V Lesothu neexistuje žádná spolehlivá záchranná služba. Mnohé léky nejsou v Lesothu k dispozici. Cestující sem by s sebou měli mít dostatečnou zásobu potřebných léků a/nebo léků na lékařský předpis, a to spolu s kopiemi těchto předpisů. Lesotho je místem s vysokým výskytem HIV/AIDS, v současné době je odhadováno, že touto nemocí je postiženo více než třicet procent dospělé populace.

Očkování s sebou

Dobré informace o očkování a jiných zdravotnických opatření lze nalézt na webové stránce CDC (Center for Disease Control and Prevention). Pro informace o výskytu infekčních chorob v zahraničí, navštivte internetové stránky sekce „infekčních chorob“ Světové zdravotnické organizace (WHO). Webová stránka obsahuje také další informace o zdraví pro cestovatele včetně podrobných informací pro příslušnou zemi.

Booking.com