Víza – Austrálie a Oceánie

Víza – Austrálie a Oceánie
Víza – Austrálie a Oceánie

Bezvízový vstup do této oblasti máme pouze na Nový Zéland. Do většiny ostrovních zemí není potřeba vízum, pro vstup je potřeba zpáteční letenka. Obecné informace o problematice víz naleznete v článku Víza a formality.

Země
Cena víza
Informace
Ke dni
Austrálie 65 AUD (ekvivalent v €, cca 45 €) pobyt 3 měsíce, platnost 1 rok tranzitní: zdarma na 72 h, platnost 3 měsíce - ambasáda ve Vídni, vízum je poměrně těžké získat. Je potřeba potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí volna a poskytnutí práce po návratu, potvrzení příjmu, rezervaci letenky, výpis z účtu za 3 měsíce (cca 10.000 Kč na týden pobytu), doklad o "vazbách k domovu" (oddací list, rodné listy děti, výpis z katastru nemovitostí), itinerář cesty. Vízum lze v Austrálii prodloužit. Lze vyřídit poštou nebo prostřednictvím zprostředkovatele (Čedok, Student Agency). U cestujících nad 70 let je nutná lékařská prohlídka. Informace na www.australian-embassy.at - nově je zavedena možnost elektronického víza (od 06/2004), informace na www.immi.gov.au. Vyplní se on-line dotazník a souhlas bude udělen e-mailem, vyřízení cca do 14 dnů. Pro tranzit přes Austrálii je nutné tranzitní vízum (i pouhé mezipřistání)
06/2004
Cookovy ostrovy zdarma pobyt 30 dnů - na dobu do 30 dnů není potřeba vízum, při příletu je potřeba doložit pas, zpáteční letenku, dostatek financí a doklad o zajištění ubytování. Prodloužení je možné.
01/2005
Fidži zdarma pobyt 30 dnů - při příletu na mezinárodní letiště Nadi nebo Nausori uděluje vízum na 30 dnů event. až na 4 měsíce, možno prodloužit na 6 měsíců. Je nutno doložit zpáteční (odletovou) letenku a dostatek financí. Platnost pasu musí přesahovat 6 měsíců plánovanou dobu pobytu.
01/2005
Francouzská Polynésie zdarma pobyt 30 dnů - na dobu do 30 dnů není potřeba vízum.
01/2005
Kiribati 40 AUD 1-vstupové 70 AUD vícevstupové - vízum je nutno vyřídit na konzulátu Kiribati v zahraničí, potřeba je doložit letenku dostatek financí, 2x foto.
01/2005
Maršalovy ostrovy 25 $ pobyt 30 dnů - při příletu do země je uděleno vízum na 30 dnů, potřeba je pas platný 6 měsíců, zpáteční letenka, dostatek financí. Prodloužit lze 2x až na 90 dnů. Víza udělená v Číně a Macau nemusí být akceptována.
01/2005
Mikronésie zdarma pobyt 30 dnů - na dobu do 30 dnů není potřeba vízum, je potřeba zpáteční letenka a dostatek financí. Doba 30 dnů povoleného pobytu by měla být obnovena při každém přesunu na jinou skupinu ostrovů.
01/2005
Nauru --- - na konzulátu Nauru v Melbourne. Situace s vydáváním víz se v minulosti měnila a konzulát víza na nějakou dobu přestal vydávat, tato situace se muže opět opakovat. Při tranzitu přes Nauru není vízum potřeba, pokud je doložena navazující letenka s dobou odletu do 3 dnů od příletu.
01/2005
Nová Kaledonie pobyt 30 dnů - na dobu do 30 dnů není potřeba vízum. O vízum je možno žádat na konzulátech Francie.
01/2005
Palau pobyt 30 dnů - na dobu do 30 dnů není potřeba vízum, povolení k pobytu je vydáváno při příjezdu, nutné je doložit zajištění zpáteční dopravy, platnost pasu musí přesahovat o 6 měsíců plánovaný pobyt. Pobyt je možno prodloužit za 100 $ za každé 30-denní období.
01/2005
Papua Nová Guinea 25 kin (cca 450 Kč) - víza se udělují na konzulátech PNG v zahraničí, nejblíže ČR je zastoupení v Bruselu. Potřeba je zpáteční letenka. Víza při příjezdu se neudělují. - na konzulátu v městě Jaypaura v indonéské části Papui. Potřeba je formulář a ptají se na dostatek financí (uvést např. 1mil rupií – nekontrolovali to), pak je potřeba na imigračním v centru města nechat si dát výstupní razítko a pak je možné přejít hranici, přechod je cca 2h jízdy autem z toho hodinu pralesem mimo civilizaci. Pobyt se dává 1 měsíc, můžete požádat i o 2 měsíce (prý není problém).
04/2005
Samoa pobyt 30 dnů - na dobu do 30 dnů není potřeba vízum, povolení k pobytu je udělováno při příletu, nutné je předložit zpáteční letenku, pas musí být platný min. 6 měsíců.
01/2005
Tonga 40 TOP při vstupu do země - nutné je vyžádat si souhlas imigračních úřadů země, konzulát pro ČR je v Londýně, informace můžete získat na konzulátu v Austrálii, potřeba je zaslat žádost na formuláři s fotokopií letenek a pasu, odpověď se předkládá při vstupu
01/2005
Tuvalu pobyt 30 dnů - při příletu do země se uděluje povolení k pobytu až na 1-3 měsíce, potřeba je zpáteční letenka, dostatek financí, ev. potvrzení o ubytování. Odletová daň je 20 AUD.
01/2005
Vanuatu pobyt 30 dnů - víza udělují konzuláty v zahraničí, občané EU nepotřebují víza pro pobyt do 30 dnů. Potřeba je zpáteční letenka a dostatek financí.
01/2005
Wallis a Futuna pobyt 30 dnů - na dobu do 30 dnů není potřeba vízum.
01/2005
Booking.com