Nemrut Dagi – bohové zapomenutého krále

Nemrut Dagi (Turecko)
Nemrut Dagi (Turecko)

Dva tisíce metrů vysoká hora Nemrut Daği v předhůří Tauru ukrývala své tajemství až do konce 19. století. Do té doby jen místní lidé věděli, co se skrývá na jejím vrcholu. Chrám a hrobka megalomanského krále Antiocha I. přetrvaly staletí a zůstaly dodnes tou nejtrvalejší památkou na dávno zapomenuté království Kommagene. Zbytky monumentálních kamenných soch bohů jsou jedním z nejčastěji zobrazovaných památek Turecka.

Roku 1880 tady německý inženýr Karl Sester učinil senzační objev. Na mohylu a kamenné sochy na vrcholku hory jej upozornili místní obyvatelé a je opravdu téměř neuvěřitelné, že až do této doby o nich odborníci neměli vůbec tušení. Dokonce nečekanému objevu nejprve nechtěli uvěřit, nakonec berlínská Akademie financovala výzkumnou expedici, která pro moderní archeologii oprášila historii zapomenutého království a jeho megalomanského krále.

Nemrut Dagi (Turecko)

Vrcholek hory je dílem lidských rukou a skrývá dosud neotevřenou hrobku, která měla být vidět ze všech částí království. Antiochos nechal odstranit vrchol hory a uměle navršit asi padesátimetrovou mohylu, která dodnes ukrývá místo jeho posledního odpočinku. Hrobka nebyla dosud poškozena vykradači hrobů a stále čeká na prozkoumání. O její otevření už se pokoušel leckdo, ale její konstrukce by se v případě otevření zhroutila. Teprve dnešní moderní metody umožňují prozkoumání hrobky bez jejího porušení. Je možné, že v budoucnu nás čeká ještě nějaký zajímavý objev, Nemrut Daği stále ještě nevyřkla své poslední slovo.

Antiochos vládl v období od roku 69 př.n.l. do 38 př.n.l. a jeho největším počinem byla stavba chrámů a hrobky na vrcholu Nemrut Dagi. Antiochos si nepochybně chtěl zajistit nesmrtelnost a vlastně se mu to podařilo. Stal se určitě nejznámějším kommagenským panovníkem. Svůj původ odvozoval z matčiny strany od samotného Alexandra Velikého a po otci zase pokládal za svého předka perského krále Dareia.

Nemrut Dagi (Turecko)

Na vrcholu hory jsou dvě chrámové terasy, které dominují obrovské sochy bohů. Tato spodobnění bohů jsou neobvyklou syntézou tehdejších vlivných náboženství. Obsahuje zobrazení bohů řeckých, římských, perských i místních anatolských. Není úplně jasné proč, ale mohlo jít o pokus vytvoření nové identity království na základě řeckých a perských předků. Alexandr Veliký ve své říši uplatňoval slučování kultur a vytváření jednoty mezi rozdílnými národy pomocí přebírání podobných božstev z různých náboženství. Dokladem Antiochova megalomanství je fakt, že mezi bohy nechal umístit také vlastní sochu. Žádná ze soch nezůstala do dnešních dob nepoškozena, těžké rány jim zasadil čas a zemětřesení. Hlavy soch leží dole na zemi, ale jsou samy o sobě monumentální. Každá měří na výšku několik metrů.

Existence nezávislého helénského království Kommagéné netrvala příliš dlouho. Nacházelo se v nárazníkové zóně na strategickém místě mezi říší Římskou a Parthskou. Království vzniklo po rozpadu Seleukovského království nejprve jako asyrská provincie a později od roku 69 př.n.l. jako nezávislé království, které založil otec Antiocha, král Mithridates. Založení nezávislého útvaru na právě tomto území a v této době bylo svým způsobem husarským a také diplomatickým kouskem. K rozpadu království došlo roku 72 n.l., kdy se stalo součástí římské provincie Sýrie.

Nemrut Dagi (Turecko)

Nejčastějším místem pro výstup na Nemrut Daği je 75 kilometrů vzdálené město Kahta. Mnoho guest-housů organizuje výlety na horu, které zahrnují nejenom Antiochovu hrobku, ale také další zajímavosti v okolí. Je to například most Cendere z římských dob postavený za císaře Septima Severa v 2. století n.l. Dalším zajímavým místem je starověká Arsameia, bývalé hlavní město Kommagene. Najdete tady reliéf zobrazující Herkula a Mithridata a podzemní chodbu vedoucí strmým sestupem do jeskyně.

Cesta na horu je většinou v relativně slušném stavu, ale některá místa jsou dost špatně sjízdná. Nahoře pravděpodobně potkáte docela dost turistů a spoustu minibusů. Poslední část cesty vystoupáte pěšky po dlážděné cestě až na samotný vrchol. Odtud je nádherný výhled na okolní scenérii pohoří Tauru v záři zapadajícího slunce.

Booking.com