Rujána nabízí rozmanité možnosti pro pěší i cykloturistiku

Rujána (Německo)
Rujána (Německo)

Rujána (Rügen) je souostroví sestávající z 30 poloostrovů a ostrůvků s celkovou rozlohou 935 km2. Leží na severovýchodním okraji Německa v Baltském moři. Nízké členité břehy sestávají z mnoha přesypů, dun, útesů a kos. Kromě písečných i kamenitých pláží zde naleznete také zajímavou přírodu, lázeňská městečka, poklidné vesnice, přístavy i rušná místa plná atrakcí. Díky rozloze a terénu Rujána nabízí mnoho možností pro pěší turistiku i jízdu na kole.

Jasmund

Symbolem Rujány se staly křídové útesy v národním parku Jasmund.

Celá oblast parku je chráněná a zapsaná jako přírodní památka UNESCO. Bukový les tady byl ponechán svému přirozeném rozvoji bez zásahů člověka. Turisté si díky tomu můžou prohlédnout původní krajinu historického baltského lesa. Podél pobřeží lemují park bílé útesy. Patří k největším v Německu.

V bezbariérovém návštěvnickém centru je k vidění stálá výstava o vývoji přírody od doby před 69 miliony lety do dneška. U centra je velké dětské hřiště a přístup na vyhlídkovou plošinu na nejvyšším útesu Königsstuhl (královská židle), který dosahuje výšky 118 metrů.

Nejlepší přístup k parku je z vesnice Hagen, odkud jezdí kyvadlová linka k návštěvnickému centru a cena lístku zahrnuje i vstup do expozice a na vyhlídku. Další možnost představuje bezplatný přístup z města Sassnitz, odkud se dá sejít po dřevěných schodech a procházet se podél útesů přímo po pobřeží.

Slézt útesy mimo schodiště je velmi nebezpečné a takřka nemožné.

Útesy můžete obdivovat i během vyhlídkové plavby na lodi.

V parku se nachází také jezírka a mokřiny s unikátní faunou a flórou.

Prora – místo známé díky unikátní stavbě z období třetí říše

V Proře měl být vybudován 4,5 kilometrů dlouhý turistický komplex vzdálený od pobřeží pouhých 150 metrů. Plán zahrnoval pokoje pro 20 tisíc rekreantů, divadlo, kino a bazén. Nikdy však svému účelu nesloužil. Na začátku druhé světové války se práce na výstavbě zastavily. Některé budovy bohužel úplně zchátraly. Část komplexu prošla rekonstrukcí a našla využití jako hotel a obchody. V plánu je úprava části areálu na byty a domov pro seniory. Budovy obsahují klasické prvky nacistické architektury. Stálá výstava dokumentuje mocenskou organizaci volného času v době nacionálního socialismu a snaží si ničit mýty o nacismu.

Sassnitz

Přestože se v Sassnitzu nachází největší přístav na Rujáně a vstup do národního parku Jasmund, je to klidné městečko. V přístavu kotví 90 metrů dlouhá britská ponorka z roku 1963. Slouží jako muzejní exponát a nabízí zajímavou multimediální expozici.

Za zmínku stojí také motýlí park, jediná ZOO na Rujáně a dlouhé molo.

Binz

Do největšího přímořského střediska na Rujáně s názvem Binz se jezdí zejména kvůli koupání. Na široké pláži u otevřeného zálivu si lze pronajmout typický plážový koš, který chrání proti větru. Díky malé hloubce se tady voda prohřívá rychleji než jinde. Při procházce městem si můžete prohlédnout jednotné budovy s dřevěnými, filigránsky zdobenými balkóny a několik set metrů dlouhé molo vybíhající do moře.

Jižně od města uprostřed lesů leží romantický lovecký zámeček Jagdschloss Granitz. Patří k nejnavštěvovanějším zámkům v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Z jeho 38 metrů vysoké věže si za jasného počasí můžete prohlédnout celý ostrov.

Maják na mysu Arkona

Ve vesnici Putgarten můžete vystoupat na vrchol majáku a při dobrém počasí se kochat výhledem na Dánsko a Švédsko. Na mysu se nachází pozůstatky staroslovanského sídliště u věže sluneční observatoře a dřevěná socha slovanského boha Svantovíta.

Vyhledávanou atrakcí se stala jízda historickým parním vlakem. Lokomotiva s názvem Rasencer Roland (Krkolomný Roland) je téměř 100 let stará. Na ostrově vláček jezdí od roku 1985. 24 kilometrů dlouhá úzkokolejná dráha vede přes města Putbus, Binz, Sellin, Baabe a Göhren. V létě je trasa prodloužena k molu v Lauterbachu. U všech spojů platí, že můžete nastoupit i vystoupit v jakékoli stanici podle vlastní volby. Jízda v poklidném tempu umožňuje krásné výhledy.

Booking.com