Nejzajímavější památky v Budapešti

Budapešť (Maďarsko)
Budapešť (Maďarsko)

Budapešť je metropolí Maďarska. Pyšní se úchvatnou architekturou, slavnou gastronomií, galeriemi, termálními lázněmi a velkolepými festivaly. Nabízí nezapomenutelné pohledy a panoramata. Krása města vynikne hlavně v noci, kdy mají všechna místa díky nasvícení nezaměnitelný půvab.

V tomto článku vám představíme nejzajímavější památky, které ve městě můžete navštívit.

Országház – budova parlamentu

Pro Maďary je Országház doslova národním symbolem. Na tuto stavbu na volném prostranství u Dunaje bylo použito 40 kilogramů zlata. Se svou délkou 268 metrů a šířkou 188 metrů patří k největším parlamentním budovám na světě. Jedno z hlavních průčelí je obrácené k Dunaji a působivě se odráží v jejích vodách. Druhé směřuje na náměstí Kossuth tér, pojmenovaném po národním hrdinovi boje za maďarskou svobodu a nezávislost. Ve středu budovy, pod kopulí měřící 96 metrů, jsou vystaveny korunovační klenoty. K prohlídce láká také pompézní schodiště se sochami a nástropní fresky. Zvenčí Országház zdobí sochy maďarských kmenových náčelníků.

Svatoštěpánská bazilika

Svatoštěpánská bazilika je hlavní budapešťský chrám zasvěcený prvnímu uherskému králi a prvnímu národnímu světci Štěpánovi I. z rodu Arpádovců. Korunu obdržel od papeže Silvestra II. v roce 1000. Bazilika ve stylu historismu a neoklasicismu stojí na půdorysu řeckého kříže. Obdivuhodná je především kupole v neorenesančním slohu vysoká 96 metrů. Symbolicky připomíná rok 896, kdy přišli Maďaři do Karpatské kotliny. Interiér zdobí honosné sochy, obrazy, mozaiky a malby na skle. Nejsvětější relikvií tohoto chrámu je tzv. Svatá pravice – paže považovaná za pravou ruku svatého Štěpána. Po vhození 100 forintů do kasičky se relikviář na 118 sekund rozsvítí. Vstup do katedrály je zdarma, platí se pouze vstup na věž, která skýtá krásný výhled na celé město.

Hrad Vajdahunyad

V městském parku Városliget, který se rozkládá na ploše 101 hektarů, stojí imitace historické stavby. Budovy tohoto hradu byly postaveny v roce 1896 původně ze dřeva a sloužily jako dočasné výstavní pavilony při mileniálních oslavách. U veřejnosti tento komplex našel velké zalíbení, proto byl později, v letech 1904 až 1906, přestavěn na trvalou cihlovou stavbu. Budovy reprezentují jednotlivé hlavní stavební proudy (románský, gotický, renesanční, barokní) a kopírují detaily nejvýznamnějších budov v zemi. Přesto však působí celistvě a velmi malebně. Dominantní částí objektu je replika věže hradu Vajdahunyad, jehož jméno nese celý komplex. V barokní části sídlí zemědělské muzeum. Okolí a nádvoří hradu je volně přístupné.

V parku se nachází také stálý cirkus, zoologická zahrada, termální lázně a koncertní síň.

Termální lázně

Budapešť je jediné evropské hlavní město, které je zároveň městem lázeňským. Nachází se zde zhruba 30 lázní a vyvěrá zde více než 100 termálních pramenů.

Ve stejném parku jako hrad Vajdahunyad stojí jeden z největších evropských komplexů s horkými prameny – lázně Széchenyi. K relaxaci v tomto novogotickém areálu lákají bublinkové lavice, divoká řeka, chrliče vody nebo také odpočinková zóna pro milovníky šachu. Termální pramen je bohatý na hořčík, vápník, fluoridy a kyselinu boritou, osvědčil se zejména při léčbě ortopedických potíží.

Řetězový most

První stálý most spojující části města Budín a Pešť nese název Széchenyi Lánchíd. V češtině je známý jako Řetězový most, ale ve skutečnosti se jedná o most visutý. Byl postaven v letech 1839 až 1849 a pojmenován po maďarském hraběti Istvánu Széchenyovi, který pro stavbu nabídl svůj roční příjem. Most s charakteristickými masivními oblouky měří téměř půl kilometru a rozpětí mezi dvěma středovými pilíři je úctyhodných 202 metrů. Ve středu mostu se nachází dvouproudová vozovka pro motorová vozidla a po obou stranách chodníky pro pěší. Z obou stran most střeží dvojice lvů. Na budínském předmostí je umístěn maďarský nultý kilometrovník. Od něj se měří veškeré silniční vzdálenosti v Maďarsku.

Gellértova hora a Citadela

235 metrů nad řekou Dunaj se tyčí hora pojmenovaná po svatém Gellértovi, který odtud byl shozen. Na vrcholu stojí Citadela z 19. století. Dříve sloužila jako pevnost, dnes v ní sídlí muzeum. Trasa opevnění Citadely umožňuje panoramatický výhled na celé město.

Před pevností stojí 14 metrů vysoká socha bohyně Niké, odhalená roku 1947 na počest vítězství Rudé armády ve 2. světové válce. Alegorické sochy u nohou bohyně symbolizují pokoru a boj se zlem. Oblast Gellértovy hory napájí svými prameny tři sousední léčebné lázně.

Budínský hrad

Ze západního kopce u Dunaje shlíží na Budapešť majestátní hradní komplex. Je považován za jednu z nejkrásnějších královských rezidencí na světě. Působí impozantně zejména díky 100 metrů dlouhému průčelí. Skládá se z několika křídel uspořádaných kolem nádvoří. Centrální části dominuje Matyášův kostel a Rybářská bašta. Historické jádro obytné části hradní čtvrti je jedním z nejvzácnějších památkových komplexů v celém Maďarsku. V areálu se nachází Národní knihovna, dvě muzea a velké množství kašen a soch. Nejpohodlnější a nejatraktivnější cestu k paláci představuje zubačka o délce 95 metrů.

K dalším místům, která stojí za to v Budapešti navštívit, patří synagoga s židovským muzeem a hřbitovem, židovský památník na břehu Dunaje, centrální trh, Andrássyho třída s nespočtem restaurací, obchodů a kaváren, Náměstí hrdinů s památníkem tisíciletí a barokní kostel sv. Anny.

Booking.com