Vrch Landek spojuje přírodu s historií, průmyslem a sportem

Povrchová expozice báňské techniky (Landek Park - Ostrava - Česká republika)
Povrchová expozice báňské techniky (Landek Park - Ostrava - Česká republika)

Pod protáhlým zalesněným kopcem Landek, který se vypíná nad soutokem Odry a Ostravice nedaleko centra Ostravy, se nachází příměstská rekreační zóna Landek Park s expozicí hornického muzea a sportovně rekreační zónou. Je to skvělé místo pro celodenní výlet, kde se najde něco pro každého člena rodiny.

Kopec Landek je nejvýchodnějším místem Českého masivu. Vlivem eroze se zde odhalil unikátní geologický profil s karbonskými vrstvami a na povrch vystupujícími uhelnými slojemi. Místní vegetace je velmi cenná, některé buky mají více než 150 let. V lese roste chráněná lilie zlatohlavá. Svůj domov zde mají také různí vzácní brouci a chránění ptáci. Opuštěné štoly se staly útočištěm netopýrů.

V roce 1924 bylo na vrcholu kopce nalezeno sídliště lovců mamutů ze starší doby kamenné. O pár desítek let později zde archeolog Bohuslav Klíma objevil takzvanou Petřkovickou venuši, 46 milimetrů velkou paleolitickou krevelovou plastiku pocházející z doby 20 až 23 tisíc let př. n. l. Jedná se o unikátní nález, od běžných paleolitických venuší se odlišuje svým štíhlým tvarem.

Před více než 200 lety se na Landeku začalo dobývat uhlí. Pro návštěvníky, kteří se chtějí seznámit s historií hornictví na Ostravsku, je zde zřízeno největší hornické muzeum v České republice.

Ve skutečném historickém dole Anselm můžete v původní těžní kleci sfárat výtahem, který kdysi vozil horníky. V podzemní expozici se seznámíte s ruční i mechanizovanou těžbou uhlí. Můžete si prohlédnout i osahat exponáty, vyzkoušet některá zařízení a uvidíte v chodu pluh, kterým se dobývalo uhlí.

Expozice báňského záchranářství vás seznámí s technologiemi využívanými při záchranných akcích v podzemí. Můžete si také prolézt takzvanou dýmnici, kde musí báňští záchranáři trénovat svoji fyzickou kondici.

V provozu jsou i originální vozy důlní dopravy (tzv. manšafťáky), které dnes slouží hlavně jako atrakce pro děti.

Součástí areálu je volně přístupná povrchová expozice těžké důlní a dobývací techniky, kde uvidíte dobývací a razicí kombajny, vrtací vozy, důlní lokomotivy, pluhy a nakladače.

Ve velké akvarijní expozici si můžete prohlédnout typické ryby našich vod, jako jsou štiky, kapři, pstruzi, okouni nebo sumci, i méně známé ryby našich řek a rybníků.

Sportovně relaxační část Landek Parku nabízí čtyři venkovní tenisové kurty, asfaltové hřiště, víceúčelovou sportovní halu, čtyřdráhový bowling, cyklostezku vhodnou i pro in-line bruslení a kemp. Pro děti je k dispozici dětské hřiště, mini ZOO a lanová dráha.

Kolem celého areálu až po rozhlednu a hradiště vede 5 kilometrů dlouhá naučná stezka se 14 informačními cedulemi. Seznámíte se na ní s historií hornictví, s geologickými zvláštnostmi kopce Landek, se zajímavostmi místní přírody, s důležitými historickými milníky regionu a s archeologickými nálezy.

Booking.com