Dubrovník (Chorvatsko)
Dubrovník (Chorvatsko)

Město s jedinečnou politickou a kulturní historií, světoznámými památkami a krásami, jedno z nejnavštěvovanějších měst Středozemí, přístav a turistické centrum jižního Chorvatska – to je Dubrovník. Město bylo založeno v první polovině 7. století. Nejprve připadlo Byzantské říši a v 13. a 14. století pak Benátkám, aby se pak podpisem Zadarského příměří ve 14. století stalo součástí Uhersko-Chorvatského království zachovávajíc si absolutní autonomii. Ve městě v té době vládne aristokracie a v jeho čele stojí kníže volený vždy na měsíc.

Od tohoto okamžiku se pak také datuje největší vzestup Dubrovníku jakožto svobodného státu. Z města se stává nejdůležitější hospodářské středisko na východním Jadranu, buduje obchodní i válečné loďstvo a udržuje diplomatické vztahy s mnoha zeměmi.Dubrovnik je velmi pokrokový a již ve 14. století zde vzniká domov důchodců. Svého vrcholu město dosahuje v 15. a 16. století, tento je ale zastaven krizí středozemské námořní plavby a katastrofálním zemětřesením z roku 1667, které vede k hospodářskému úpadku. V tomto stavu pak město zůstává do Napoleonských válek, kdy je město zabráno Francouzi a následně je zrušena republika. V roce 1815 pak Dubrovnik připadl Rakousku. V současnosti náleží k Chorvatsku.

Dubrovník (Chorvatsko)

Památky v Dubrovníku

Stará část Dubrovníku je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Město je známé svými hradbami, které místy dosahují výšky 25m a šířky 6m, přičemž jsou dlouhé několik kilometrů. Najdeme tu také množství obranných věží a pevností vytvářejících tak charakteristický vzhled města. Jeho stará část je živým obrazem města přelomu 17. a 18. století. Jeho střed je pak tvořen Stradem z něhož vybíhají malé uličky, kterými se můžete dostat k františkánskému klášteru či renesančnímu kostelu sv. Spasitele. Najdete tu množství nádherných památek vytvořených v průběhu mnoha staletí – chrám svatého Blažeje, Rolandův sloup, katedrálu Panny Marie a mnohé další. Mezi nejvýznamější dozajista patří palác Sponza, který byl centrem finančních aktivit a také Knížecí palác, který byl sídlem knížete a je označován za nejkrásnější stavbu Dubrovníku. V městě dále naleznete množství muzeí – Námořní muzeum, Dubrovnické muzeum, Etnografické muzeum … a tudíž se o kulturní zážitek rozhodně nemusíte obávat.

Dubrovník (Chorvatsko)

Události v Dubrovníku

Největší události celého roku jsou tzv. Dubrovnické letní hry, které se konají od roku 1950 vždy v červenci a srpnu. Je to festival divadelních a hudebních představeni, který jistě stoji zato navštívit.

Dubrovník (Chorvatsko)

Dovolená v Dubrovníku

Tato část chorvatského pobřeží je dobře přístupná jak autem, tak také lodí či letecky. Můžete si zde vyzkoušet mnoho zajímavých aktivit – potápěním počínaje a vyhlídkovými lety konče. K ubytování je pak možné využít jeden z mnoha hotelů, ale také mnoho soukromých apartmánů a pokojů. Ke koupání pak jistě oceníte zdejší písečné i oblázkové pláže z nichž některé mají tzv. Modré vlajky – tedy evropské ocenění za čistotu a vybavenost. Ubytování v Dubrovníku a okolí … Ubytování v celém Chorvatsku – apartmány a pokoje s přímými kontakty na majitele www.UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz

Booking.com