Angkor – dědictví Khmerské říše

Angkor Wat (Kambodža)
Angkor Wat (Kambodža)

Není asi nic, co by člověka mohlo připravit na Angkor. Přečtené knihy ani mnohokrát viděné fotografie stejně nedokáží postihnout atmosféru tohoto místa. V džungli ztracené kdysi velkolepé město mocné Khmerské říše má své nepomíjivé magické kouzlo tajemna a vznešenosti.

Chrámy Angkoru jsou kambodžským národním symbolem a jsou také jednou z naději na lepší budoucnost země. Uklidnění a stabilizace politické i bezpečností situace v zemi umožnila tak dlouho očekávaný rozmach turistiky. To sice znamená rozvoj turistické infrastruktury, na druhou stranu však masivně přelidněný Angkor, jedna z nejnavštěvovanějších a nejpůsobivějších památek Asie, může začít postupně ztrácet něco ze své jedinečné atmosféry.

Překotný nápor bohatých západních turistů má však i své negativní dopady. Snad ještě nikde jinde jsme se nesetkali s tak nehorázným předražováním a také přetvářkou, jinak pro tuto část Asie nepříliš typickou. Naštěstí ještě ani tady takoví nejsou všichni, stačí jen zajít trochu dál od hlavních turistických tras.

Angkor je vůbec největší archeologický areál na světě, rozkládá se na ploše neuvěřitelných 230 km2 a obsahuje kolem 200 chrámů. Od 9. do 15. století byl Angkor hlavním městem a srdcem Khmerské říše. Většina jeho velkých chrámů byla postavena ve 12. století, v období největšího rozkvětu říše. Angkor byl vybudován na místě, o kterém se věřilo, že je domovem hinduistických bohů. Jsou to vlastně největší a také nejkrásnější hinduistické památky mimo území Indie. Ve své době byl Angkor s půl milionem obyvatel největší metropolí na světě.

Angkor Wat (Kambodža)

Když byl v 15. století Angkor opět dobyt Thajci, byl opuštěn a hlavním městem říše se stal Phnom Penh. Důvody úpadku Angkoru byly však zřejmě složitější a komplexnější, svou roli zde sehrály také ekologické problémy a s tím související nedostatek potravinových zdrojů. Zřejmě nejzávažnějším z těchto problémů bylo rozsáhlé odlesnění, narušení křehkého vodního systému kanálů a nejspíš také přílišný výlov ryb v jezeře Tonlé Sap. Angkor pak ležel zapomenut a pohlcen džunglí až do svého znovuobjevení v 19. století.

Východ slunce nad chrámem Angkor Wat je mimořádně působivým výjevem. Je to nádherné přivítání na jedné z nejkrásnějších asijských památek. Angkor Wat je nejznámějším a také nejimpozantnějším a nejpůsobivějším z angkorských chrámů. Je nepochybně vrcholným dílem khmerského stavitelství a je považován za největší náboženskou stavbou na světě. Typickou siluetu chrámu utváří pět věží ve tvrau lotosových poupat. Byl postaven v letech 1112 – 1152 králem Surjavarmanem II. jako pocta bohu Višnuovi, za jehož inkarnace se khmerští králové považovali. Chrám má rozlohu 235 m2 a chrámové průčelí dosahuje šíře 187 m. Přístupová cesta je dvakrát delší než průčelí chrámu. Byla schválně vybudována tak, aby z hlediska perspektivy ještě více vynikla impozantnost chrámu a příchozí spatřil chrám v jeho plné kráse. Silueta Angkor Watu při východu slunce nebo jeho odraz v okolních vodních příkopech je snad nejtypičtějším zdejším fotografovaným výjevem. Přesto stále zůstává zážitkem, vidět to všechno na vlastní oči.

Angkor však není jen Angkor Wat, v jehož stínu slávy stojí další velké chrámy. Mezi nejznámější patří Bayon, hlavní chrám opevněného města Angkor Thom, postaveného ve kolem roku 1200 na ploše více než 10 km2. Pro Bayon je typický jeho les věží, zpodobňujícími obličej mýtického Lókešvary stylizovaným do podoby stavitele chrámu krále Džajavarmana VII. Nachází se zde celkem 54 věží a na každé jsou 4 obličeje krále. Celý areál města Angkor Thom má rozlohu 9 km2.

Angkor (Kambodža)

Jedna z největších khmerských impozantních staveb, buddhistický chrám Ta Prohm, je na rozdíl od ostatních chrámů ponechán v původním stavu, tak jak byl nalezen, zcela pohlcen džunglí. Ruiny stavby jsou prostoupeny mohutnými propletenci kořenů stromů, které jako chapadla obepínají lišejí porostlý kámen. Náruč džungle dodává chrámu neopakovatelnou atmosféru mystiky dávno ztraceného světa.

Trochu dál stranou od hlavního areálu leží nejlépe dochovaný z angkorských chrámů, elegantní Banteay Srei, po odminování oblasti nedávno konečně zpřístupněný. Přestože je oproti jiným angkorským památkám relativně malý, je Banteay Srei díky svým jemným propracovaným reliéfům považován za nejkrásnější chrám v Angkoru.

Angkor je bezesporu jedna z nejdůležitějších archeologických památek jihovýchodní Asie a bohužel i na něm se podepsaly neklidné dějiny Kambodže. UNESCO vytvořilo rozsáhlý program na záchranu památky, zapsané bohužel také od roku 1992 na Seznam světového dědictví v nebezpečí. Mezinárodní úsilí na jeho záchranu z něj učinilo asi největší pracoviště záchranářů a archeologů na světě.

Impozantní město zaniklé Khmerské říše tak láká dál svou krásou i výjimečností, probouzí představivost svých návštěvníků a národní hrdost obyčejných Kambodžanů. Toto dochované dědictví Khmerské říše tak učinilo její odkaz nesmrtelným.

Booking.com