Philae - ostrovní chrám bohyně Eset

Philae - ostrovní chrám bohyně Eset (Egypt)
Philae - ostrovní chrám bohyně Eset (Egypt)

Chrám bohyně Eset na ostrově Philae zařadí do svého programu většina návštěvníků přijíždějících do Asuánu. Chrám Philae pochází z doby Ptolemaiovců stejně jako Esna, Edfu nebo Kom Ombó. Chrám v Philae zasvěcený bohyni Eset je půvabně umístěný na ostrově obklopen skalisky mezi modrými vodami Nilu.

V době nadvlády Římanů nad Egyptem byla Eset neboli Isis jednou z nejdůležitějších bohyní egyptského panteonu. Eset byla uctívána po celé Římské říši. Její kult přetrval i přijetí křesťanství a zde trval až do roku 550 n.l. kdy byl chrám uzavřen císařem Justiniánem. Chrám pochází z doby kolem 370 př.n.l. z doby faraona Nektaneba I. a byl postupně dalšími faraony rozšiřován. Většinu komplexu dal postavit Ptolemaios II. (285-246 př.n.l.). Chrám je syntézou staroegyptské a římské architektury.

Philae - ostrovní chrám bohyně Eset (Egypt)

Dnes už ale chrám vlastně nestojí na ostrově Philae (Fílé), ale na ostrově Agilkai. Na tento blízký a především o 20 metrů vyšší ostrov byla památka přemístěna při záchranné akci UNESCO. Již na počátku 20. století byl ostrov s chrámem pravidelně na půl roku zaplavován vodou ze staré Asuánské přehrady. Turisté tehdy jezdili kolem chrámu na lodičkách. To bylo sice romantické, ale chrámu pomalu ale jistě hrozila zkáza.

Philae - ostrovní chrám bohyně Eset (Egypt)

Před dokončením Velké asuánské přehrada, která by chrám zaplavila již zcela, byla v letech 1972 až 1980 zorganizována akce financována UNESCO, při které byl komplex chrámu rozebrán na jednotlivé bloky a přemístěn na nový ostrov. Ten byl dokonce upraven, aby vypadal jako původní Esetin ostrov.

Většina návštěvníků sem dostane jako zastávku v rámci organizovaných výletů po okolí Asuánu nebo sami taxíkem. Tady musím podotknout, že je rozhodně dobré připojit se tady k nějaké větší skupině, protože sami se za člun na ostrov nedoplatíte. Typicky v asuánsko-nubijském stylu jsou požadované ceny dost nehorázné, což vše ovšem zjistíte až po zaplacení vstupného.

Philae - ostrovní chrám bohyně Eset (Egypt)

Po zdárném přeplutí na ostrov vás člun vysadí v malém přístavišti a máte asi hodinku čas než pojede zpět. Vystoupáte nahoru po schodišti dojdete až k chrámové předsíni. Vstup do hlavního chrámu lemuje síň kolonády zakončená 18-ti metrovými vysokými pylony. Druhý pylon pak vede do svatyně bohyně Eset, kde kdysi stávala její zlatá socha. Druhou nejznámější stavbou na ostrově je půvabný Trajánův kiosek, jeho reliéfy zobrazují císaře Trajána konajícího oběti bohům Esetě, Usirovi a Horovi.

Booking.com