Sečovljská solná pole - chráněné mokřady

Sečovljská solná pole (Slovinsko)
Sečovljská solná pole (Slovinsko)

Sečoveljske soline neboli Sečovljská solná pole leží ve Slovinsku na Jadranském pobřeží nedaleko měst Portorož a Piran. Zahrnuje 6.5 km2 a leží přímo na slovinsko-chorvatské hranici. Kdysi to byla největší slovinská solná pole. Dnes jsou chráněným přírodním parkem. Severní část označovaná jako Lera se dosud používá pro těžbu soli. Jižní Fontanigga je již od šedesátých let mimo provoz. Obě části odděluje kanál Grande – Drnica.

Sůl se na slovinském pobřeží těžila již od středověku. Spíše než o těžbu však šlo tedy o sběr krystalů soli ze „solných polí“. Toto je jediné místo kde se ještě dnes s tímto způsobem získávání soli na zdejším pobřeží můžete setkat.

Složitý systém přívodních kanálů odváděl do přehrazených nádrží mořskou vodu. Tyto nádrže byly pokryty povlakem ze směsi řas, sádry a hlíny, který zabraňoval mísení soli s bahnem. Voda se odstraňovala pumpami poháněnými větrem v kombinaci s vysycháním pomocí slunce. Vykrystalizovaná sůl se pak svážela vozíky po kolejišti ke solným skladištím. V areálu jsou k vidění i skromné domky dělníků, kteří zde pracovali.

K solným polím vede silnice ale vjezd aut je sem zakázán. Musíte zaparkovat u závory a dál pokračovat pěšky. Parkem je také možné projíždět na kole. V areálu se nachází Muzeum solných polí, které však během naší návštěvy bylo zrovna zavřeno.

Pohled na tuto krajinu je dosti depresivní ale jde o jednu z nejvýznamnějších přírodních oblastí Slovinska zapsanou na Ramsarském seznamu chráněných mokřadů. Žije tady mnoho druhů živočichů i rostlin, z nichž mnohé patří k nejohroženějším ze slovinské flóry a fauny. Na své si tady přijdou především ornitologové, kteří mohou pozorovat některé vzácné druhy ptactva.

Aktualizace 2.6.2022
Booking.com