Český Krumlov je nejkouzelnější české město

Český Krumlov (Česká republika)
Český Krumlov (Česká republika)

Český Krumlov – malebné město v jižních Čechách, které je po právu řazeno mezi městské památkové rezervace a zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Po příjezdu do Českého Krumlova na Vás dýchne ta pravá historická atmosféra a Vy si tak můžete plnými doušky vychutnat přírodních a architektonických krás města!

Historie města

První písemné záznamy o Českém Krumlově jsou datovány rokem 1253. Výhodná poloha města poblíž řeky Vltavy lákala mnohé národy, a tak zde pobývali v mladší době železné Keltové, Slované pak přišli do této oblasti v 6. století. Novodobá historie města je však spjatá až s výstavbou hradu, o kterou se zasloužil šlechtický rod Vítkovců roku 1250. Největší rozkvět celého města však přichází až s nástupem Rožmberků, kteří se zasloužili hlavně o významný rozvoj řemesla a obchodu. Právě Rožmberkové přestavěli hrad v krásné zámecké sídlo a celé město do renesančního stylu. V roce 1602 koupil celé panství císař Rudolf II. Habsburský, a tak město opět získalo nového majitele. O poslední výrazné změny se v Českém Krumlově postaral rod Schwarzenberků. Díky všem úpravám je v současné době město zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Památky v Českém Krumlově

Dominantou města je nepochybně Státní hrad a zámek Český Krumlov patřící svou rozlohou a kulturní tradicí mezi nejvýznamnější památky ve střední Evropě. Zámek se nachází v samotném historickém centru Českého Krumlova, z čehož plyne jeho zjevná turistická dostupnost. Původní stavba byla gotického rázu, později byla ve 14. století rozšířena, ve století 15. renesančně přestavěna a nakonec v 17. a 18. století na ní proběhly poslední barokní a rokokové úpravy – konečný vzhled zámku můžeme obdivovat dodnes. Váš obdiv si však jistě zaslouží také Plešivec – historická část předměstí, která byla prohlášena samostatnou městskou památkovou zónou, dále Latrán – čtvrť za řekou proslavená dřevěným Lazebnickým mostem, hradbami a kostelem sv. Jošty, a v neposlední řadě náměstí s krásně zachovalými gotickými, renesančními a v menší míře i barokními domy.

Hrad a zámek Český Krumlov

Historie zámku se úzce pojí s historií celého města, a tak jak vzkvétal Český Krumlov, tak se také dařilo zámku.

 TIP  O malebném městě Český Krumlov píšeme i v dalších našich článcích:
          - Zámek Český Krumlov
          - Český Krumlov je oázou plnou kultury
          - Český Krumlov je klenotem jihočeského regionu, uznávaným i v zahraničí

Otevírací doba a vstupné

Otevírací doba a vstupné se liší podle jednotlivých prohlídkových tras, avšak zámek je otevřen denně od dubna až do října. Přesnou otevírací dobu zjistíte na oficiálních stránkách zámku.

Prohlídky zámku jsou rozděleny do šesti okruhů, přičemž každý z nich má odlišné vstupné – avšak poslední osmý okruh zahrnující prohlídku zámecké zahrady je zcela zdarma. Vstupné první prohlídkové trasy činí 150 Kč, snížené vstupné jen 80 Kč. Návštěva okruhu číslo dvě stojí 130 Kč pro dospělé, snížené vstupné je pak 60 Kč. Při prohlídce třetího okruhu se máte možnost podívat do zámeckého divadla. Pro dospělé je cena 250 Kč, děti a studenty 140 Kč. Trasa číslo čtyři zahrnuje návštěvu hradního muzea a zámecké věže. Zaplatíte přitom 130 Kč / 60 Kč. Kdybyste však chtěli navštívit jen jedno z těchto dvou míst, i to není problém. Pouze za prohlídku zámecké věže dáte 50 Kč / 30 Kč a za návštěvu hradního muzea 100 Kč / 50 Kč. Pátým okruhem je zámecké lapidárium, za které zaplatíte 35 Kč / 20 Kč. Posledním šestým okruhem je již zmíněná zámecké zahrada.

Okolí města a tipy na výlet

Stejně jako v jiných městech jižních Čech je i v Českém Krumlově zastoupena ve velkém vodní turistika a cykloturistika. Celá tato oblast je totiž protkána hustou sítí cykloturistických stezek a pro milovníky vodní turistiky jsou na břehu Vltavy připraveny všechny služby potřebné k vykonávání tohoto sportu.

V okolí Českého Krumlova je celá řada zajímavých míst, které stojí za návštěvu. Určitě si udělejte čas na návštěvu hradu Rožmberk, klášteru ve Vyšším Brodě nebo zámku Hluboká.

Komentáře
Booking.com