Soutěska Vintgar

Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)

Triglavský národní park a jeho krásná příroda, jehož součástí je i soutěska Vintgar, láká každoročně tisíce turistů. Soutěska Vintgar se nachází jen několik kilometrů od populárního jezera Bled. Divoký kaňon byl veřejnosti zpřístupněn již koncem 19. století. Dnes si můžete soutěsku Vitgar bezpečně projít díky systému dřevěných lávek a mostků. Na konci rokle, která je místy hluboká až 150m, můžete spatřit vodopád Šum, který má 15m. Pokud cestujete v této oblasti Slovinska nezapomeňte také navštívit malebné Bohinjské jezero.

Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Soutěska Vintgar (Slovinsko)
Booking.com