Szombathely - město v malebné krajině

Szombathely (Maďarsko)
Szombathely (Maďarsko)

Maďarské město Szombathely, jehož název odkazuje k tomu, že se zde ve středověku konaly takzvané sobotní trhy, leží nedaleko hranic s Rakouskem. Projíždět malebnou krajinou, která je na samé východní hranici pohoří Alpokalja (nejvýchodnější výspa Alp), nadchne leckoho se smyslem pro opravdovou romantiku. Dnes osmdesátitisícové město Szombathely bylo založeno v roce 45 po Kristu císařem Claudiem, stalo se dokonce hlavním městem provincie Pannonia Superior.

Rozkvět antické Savarie, jak se během dávných časů toto město jmenovalo, ukončil až vpád Attilových vojsk v roce 441 a zemětřesení, které přišlo o patnáct let později. Přitom zde vedla takzvaná Jantarová stezka, pomocí které se dodávala tato pryskyřičná nádhera movitým římským občanům za poměrně nízké ceny. Předchůdci dnešních Seveřanů se divili, že Římané touží zrovna po něčem tak skvěle dostupném jako je jantar... :-)

Ve středověku do krajiny kolem Szombathély přicházeli hlavně Gótové a Langobardi, ale také nejrůznější slovanské kmeny. Koncem devátého století se Szombathely dostává pod správu salcburského arcibiskupa, ale zároveň se zde usazovalo hlavně maďarské obyvatelstvo. Město bylo později znovu srovnáno se zemí při tatarské invazi a utrpělo i během tureckého vpádu. Říká vám něco jméno Béla Bartók? Tak právě tento hudební skladatel prožil ve městě část svého pohnutého života.

Ale ještě významnější osobností, hlavně po stránce církevních dějin, je Martin z Tours. Biskup ze čtvrtého století, který se v Savarii narodil a později vešel do historie také jako svatý Martin a jako jeden z mála významných osobností svého druhu prožil velmi asketický život. Na něj ostatně odkazuje i dominikánský kostel sv. Martina, kde uvidíme nádherné nástěnné malby, pocházející z dob, které historie vymezila gotickému slohu.

A co v někdejším velmi významném obchodním centru střední Evropy vlastně najdeme? Návštěvu si zasluhují hlavně barokní památky, trojlodní katedrála Templom tér a františkánský kostel. Ale to není určitě vše, co může Szombathely nabídnout. Jedno z nejzápadněji položených měst moderního Maďarska nabízí i poměrně zachovalé antické památky. Jde například o pověstnou studnou bohyně Tyché (kde pochází z moderních časů jen socha, zhotovená při rekonstrukci) a chrám egyptské bohyně Isis, který zde vystavěli ve druhém století po Kristu Římané (jak známo, přijali ochotně jakékoliv cizí božstvo, v bohy samotné příliš nevěřili a brali bohoslužby spíše jako kulturní tradici převzatou od předků).

Ale nejde jen o památky a různé další stavby, v Szombathély je k vidění i takzvané Kámonské arboretum, které je největší v celém Maďarsku a nabízí asi tři tisíce druhů listnatých i jehličnatých stromů, kvetou zde i překrásné rododendrony... A pokud se zajímáte o maďarské umění a život obyvatelstva v předchozích staletích, nesmíte opomenout ani Smidtovo muzeum. Ostatně, pokud hodláte procestovat třeba během jednoho týdne i Šoproň a Körmend, máte to vlastně při cestě...

Aktualizace 5.11.2020
Booking.com