Španělské schody v Římě

Španělské schody (Cordonata) v Římě (Itálie)
Španělské schody (Cordonata) v Římě (Itálie)

Jedna z nejznámějších římských památek podle svého jména do Říma vlastně ani nepatří. Přesto si většina z nás při vyslovení pojmu „španělské schody“ vybaví právě italskou metropoli. Nechat se na jaře vyfotit před rozkvetlým panoramatem širokého schodiště, to si každoročně nenechají ujít miliony turistů.

Může za název pes?

Španělské schody nejsou možná významné z historického hlediska, ale pokud máte romantickou duši, pak je jistě znáte. Oblíbené místo pro setkávání zamilovaných párů spojuje „Španělské náměstí“ (Piazza si Spagna) a nad ním stojící kostel Trinita dei Monti (Nejsvětější trojice), před nímž nalezneme sloup Neposkvrněného početí Panny Marie, který byl zde vztyčen 1865, pochází však již z dob antiky (byl objeven na konci osmnáctého století díky archeologickým vykopávkám).

Stavba monumentálního trojramenného schodiště byla financována především díky aktivitám francouzských diplomatů a slavnostně jej inauguroval papež Benedikt VIII. v roce 1725. Důvodů, proč nese název „Španělské schody“, existuje hned několik. Jeden z výkladů například tvrdí, že v době jejich vzniku bylo velmi oblíbenou kratochvílí Římanů venčení kokršpanělů.

Symbol Říma – socha vlčice

Jak známo, Řím byl vystaven na sedmi pahorcích. Ten nejznámější z nich je patrně Kapitol, italsky známý jako Campidoglio. Tento pahorek nejenže se tyčí přímo nad Forum Romanum, takže byl vůbec nejblíže veškerému dění antického světa a představoval významný orientační bod, jak je tomu ostatně dodnes. Na Kapitolu najdeme rovněž jeden z neslavnějších symbolů celého starověkého Říma: sochu vlčice s Romulem a Remem. Legendární zakladatelé celého města byli podle pověsti odkojeni právě vlčicí. Kdo ji ještě neviděl na vlastní oči, bude možná překvapen její velikostí – originální socha vlčice, jejíž vznik je datován do 13. století, je velká zhruba jako kočka.

Booking.com