Forum Romanum bylo centrem starověkého Říma

Forum Romanum v Římě (Itálie)
Forum Romanum v Římě (Itálie)

Forum Romanum bývalo centrem starověkého Říma, který nepřestává fascinovat odborníky ani širokou veřejnost ještě více než dva tisíce let od doby jeho největší slávy. Stává se inspirací pro umělce z oblasti literatury, malířství i filmu, dodnes se o tomto fascinujícím období lidských dějin podrobně učíme v dějepisu, a neustále zjišťujeme, jak málo o tom všem ještě víme.

Centrum veškerého starověkého světa

Mezi turisty, kterých do italské metropole každoročně zavítá na několik milionů, snad nenajdete jediného, který by neměl zájem spatřit na vlastní oči srdce starověkého Říma, tedy samotné Forum Romanum. Třebaže do dnešních dní se z tohoto rozlehlého náměstí obklopeného chrámy zasvěcenými celé řadě významných bohů zachovaly převážně jen trosky, především v podobě impozantních sloupů, zůstává Forum Romanum jedním z nejoblíbenějších římských lákadel pro turisty z celého světa. I ty z nás, pro které je historie antiky španělskou vesnicí, jistě zaujme pozoruhodný příběh tohoto „náměstí“, jež během prvních staletí našeho letopočtu hrálo nezastupitelnou roli jakožto centrum veškerého dění nejen ve městě, ale s trochou nadsázky i v celé říši.

Co odhalí vítězné oblouky

Na prostranství o rozloze zhruba 160 x 30 m, které se rozkládá mezi známými pahorky Kapitol a Palatin, se úplně na začátku nacházely bažiny. Ty nechal již v 6. století před naším letopočtem vysušit etruský král Tarquinius Priscus, takže se vytvořilo příhodné místo pro postupnou výstavbu chrámů a dalších budov sloužících k uctívání bohů nebo k politické činnosti. Na Foru Romanu se rovněž nacházela tržiště a pravidelně se zde konaly sněmy.             

Římané měli velice rozvinutou a bohatou mytologii, není tedy divu, že na své centrální náměstí umístili chrámy zasvěcené hned několika významným bohům: najdeme zde například chrám Saturnův, chrám Concordie nebo chrám bohyně Vesty, kam se uchylovaly tzv. vestálky.

Protože Římané si velmi považovali také svých císařů, nemohou zde však chybět ani stavby zasvěcené právě panovníkům – tak například chrám Vespasianův nebo Caesarův. Na mimořádné počiny velkých vojevůdců dále upozorňují vítězné oblouky, jichž bychom na Foru Romanu našli hned několik. Jako příklad uveďme oblouk Titův, Augustův, nebo oblouk Septima Severa, které připomínají slavná vojenská vítězství a pro historiky jsou mimořádně cennou studnicí informací. Díky reliéfům na těchto obloucích dokázali archeologické průzkumy poodhalit již značnou část dosud skrytých tajemství z dějin římského impéria.

Pokud vás Forum Romanum omrzí, můžete se vydat k Altare della Patria, které je hned v sousedství Fora Romana. Velká stavbu zcela jistě nepřehlédnete a vzápětí pochopíte, proč od Římanů získává tato stavba tolik hanlivých přezdívek. Kosek dál můžete navštívit Fontánu di Trevi anebo Andělský hrad.

Booking.com