Historické město Heidelberg

Heidelberg (Německo)
Heidelberg (Německo)

Bezesporu jedno z těch menších německých měst, historický význam této lokality je však skutečně nesporný. Osídlení se tu datuje už od antických dob, přes šest století zde sídlí věhlasná univerzita a zdejší hrad na sobě nese známky několikeré povedené přestavby. Nu, 150 tisíc obyvatel a lokalita relativně poblíž francouzských hranic, to jsou poznávací znamení Heidelbergu. Zakrátko si jej podrobněji představíme!

Studoval zde i věhlasný Učitel národů

Jan Ámos Komenský strávil na univerzitě v Heidelbergu několik dlouhých let. Nakonec, místní vysoké učení si vzalo inspiraci i od svých pražských kolegů, kteří založili univerzitu o takřka čtyřicet let dříve. I dnes jde v zásadě o univerzitní město, mající za sebou skvělou historii. Vždyť pokud vezmeme žebříček držitelů Nobelových cen a místo, kde tito vědci studovali, dostává se Heidelberg na krásné třinácté místo světových tabulek. Vynikající lékaři nebo chemici se zde rekrutují dodnes, vždyť univerzitní klinika je vlastně jedno velké sídliště. Také zde studuje na třicet tisíc studentů, což je třeba na české poměry poměrně dosti. 

Pojďme také nahlédnout do komnat místního hradu, který byl založen už ve dvanáctém století, ale bohužel se dočkal prakticky srovnání se zemí v roce 1689, kdy probíhala válka o falcké dědictví. Od rekonstrukce heidelberskou radnici odradila vyšší moc, protože při pokusu přestavět jednu z věží zasáhl do stavby blesk – a právě to bylo bráno na konci sedmnáctého věku jako odpověď z nebes. V sedmnáctém věku lehla popelem většina města, takže rekonstruovat se muselo leccos – a na hrad se potom trochu zapomnělo…

Během druhé války Heidelberg moc neutrpěl

Oproti Drážďanům se město nestalo prakticky vůbec terčem spojeneckého bombardování za druhé světové války. Dodnes tak můžeme obdivovat zdejší most přes řeku Neckar, který připomíná vzdáleně i naší největší pražskou pýchu z dob, kdy se stal císařem římsko-německého impéria i český vladař, z polovice potomek Přemyslovců. Pravda, byl ale dokončen o něco později.

Turistickou atrakcí je také amfiteátr na místním kopci Heiligenberg, který od roku 1935 až do konce velké války sloužil jako hlásná trouba nacistické propagandy. Nahlédněte však i do Jižního města, kde k prohlídce vybízí třeba tři století starý Velkovévodský palác nebo Karlova brána s neoklasicistními prvky. Jako historickou perličku nelze nezmínit, že v Heidelbergu skonal při tragické autonehodě také věhlasný veterán druhé světové války – americký generál Patton. Když už ale budete v Německu, určitě by byla škoda nepodívat se třeba do Mnichova, Frankfurtu nebo také Manheimu.

Booking.com